Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztató a 2021. szeptember 5-12. között Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson résztvevők számára

LOGO kicsi

Üdvözöljük Magyarországon!

 

Kérem, engedje meg, hogy magyarországi tartózkodását néhány fontos és hasznos információval segítsük.

Amennyiben Ön, vízumköteles harmadik országbeli állampolgár, a jelenleg hatályos uniós, schengeni és nemzeti jogszabályok szerint Magyarország területére, valamint a schengeni térségbe kizárólag érvényes vízummal utazhat be, amennyiben száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladóan kíván hazánkban tartózkodni. (Figyelem: az Európai Unió tagállamai közül 6 ország - Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország és Románia - továbbra sem része a schengeni térségnek, ide tehát a schengeni vízum főszabály szerint nem érvényes).

 

Több hasznos információ mellett a vízummentes országok listája a www.kulugyminiszterium.hu honlapon található www.konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon keresztül az „Utazás Magyarországra” menüpont alatt. Aki ezen a listán nem szerepel, az vízumkötelezett a schengeni térségbe. A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó, úgynevezett rövid időtartamú tartózkodásra vonatkoznak. Ennek alapján a vízum birtokosa a számára a vízumban meghatározott érvényességi időn belül legfeljebb a tartózkodási napok számával megegyező ideig tartózkodhat a schengeni térségben így hazánkban. (Figyelem: amennyiben vízuma, úgynevezett korlátozott területi érvényességű, illetve netán csak Magyarországra érvényes, az ezen kívüli tagállamokba nem léphet be vele). Arról, hogy pontosan mely országok tartoznak a schengeni tagállamok közé, a Wikipedia Schengen Area oldaláról tájékozódhat.

 

Amennyiben magyarországi tartózkodása során úti okmányát, a benne lévő érvényes vízummal elveszti, ellopják, vagy az megsemmisül, okmánya haladéktalan pótlására lesz szükség. Az okmánypótlás személyes megjelenéshez kötött, illetve ahhoz, kérjük, hozza magával az alábbiakat:

Lopás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, vesztés, megsemmisülés esetén a vízumbirtokos írásos nyilatkozata az OIF felé annak körülményeiről, érvényes úti okmánya, illetve amennyiben azzal rendelkezik a NEK regisztrációs igazolását.

A vízumban foglalt tartózkodási idő meghosszabbítására, azaz vízumhosszabbításra szintén van lehetőség kivételes esetben, az alábbiak szerint, melyet a hosszabbítást kérőnek kell igazolnia.

Felmerülhet humanitárius ok (általában vis maior folytán: időjárási, technikai, egészségügyi akadályok stb.), vagy a foglalkozásból és foglalkoztatásból eredő, azzal összefüggő személyes vagy elháríthatatlan ok folytán. A vízumhosszabbítás díja utóbbi esetben 30 EUR. A tartózkodás időtartama a meghosszabbítást követően sem haladhatja meg a 90 napot.

 

A kérelmet - az „Utazás Magyarországra” menüpont alatt található - formanyomtatványon, legkésőbb a vízuma érvényességének utolsó napján kell benyújtania, amely során személyes megjelenésére szükség van. Ennek során be kell mutatnia érvényes úti okmányát, illetve a kérelemhez mellékelni kell egy darab arcfényképet, valamint a tartózkodás és a ki- vagy továbbutazás feltételeinek fennállását igazoló okiratokat, így az ok hitelt érdemlő igazolását is. A meghosszabbítás ugyanakkor nem vezethet a vízum eredeti céljának megváltozásához.

A regionális igazgatóság a vízum meghosszabbítása iránti kérelemről azonnal dönt és amennyiben a kérelemnek helyt ad, új vízumbélyeget állít ki. A meghosszabbított vízum területi érvényessége mindazon schengeni államra kiterjed, amelyre az eredeti vízum érvényes volt.

 

A vízum pótlására, továbbá a vízum meghosszabbításra vonatkozó kérelmet a kérelmező a magyarországi szálláshelye szerint illetékes OIF regionális igazgatóságán tudja előterjeszteni. Budapesti és Pest Megyei szálláshely esetén az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságánál, cím: 1117. Bp. Budafoki út 60. telefonszám: +36 1 463-9100. Egyebekben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság telefonos ügyfélszolgálata (Call Center) a +36 1 463-9292 telefonszámon hétfő - csütörtök 07.30-16:00 között, valamint pénteken 7:30-13:30 között érhető el. Megkeresését a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre továbbíthatja.

 

Tájékoztatom, hogy kollégáink a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáin is állnak rendelkezésükre.

 

Tájékoztatjuk, hogy fenti elérhetőségek mellett angol nyelven részletesen tájékozódhat továbbá a www.oif.gov.hu és a www.kulugyminsiztérium.hu honlapon is.

 

Kellemes magyarországi tartózkodást kívánunk!

 

Budapest, 2021. augusztus 30.

                                                                                                                      Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.