Tartalomjegyzék

Tájékoztató a Magyarországon akkreditált külképviseletek részére

LOGO kicsi

 

Magyarország az ukrajnai háborús helyzetre tekintettel az Ukrajnából menekülő harmadik országbeli állampolgárok számára - humanitárius szempontokat szem előtt tartva - biztosítja a határon való átlépést az alábbiak figyelembe vételével.  

 

A külföldinek haza- vagy továbbutazási szándékáról a beléptetést követően a rendőrség helyszínen regisztrációt végző munkatársai részére nyilatkoznia kell, ami elsődlegesen a határátkelőhelyeken vagy a regisztrációs pontokon történik.

 

Amennyiben a beutazási feltételeket nem teljesítő[1] külföldiek regisztrációja – a belépők nagy száma, vagy egyéb okból – elmarad, ez esetben maguknak kell felkeresniük a Főigazgatóság szálláshely szerint illetékes területi szervét ügyfélfogadási időben, majd nyilatkozni szándékukról annak érdekében, hogy a megfelelő eljárást lefolytatására és igazolás kiállítására kerülhessen sor. A Főigazgatóság elérhetőségei (helyszín és ügyfélfogadási idő) elérhetőek a honlapon, http://www.oif.gov.hu/.

 

A Főigazgatóság a külképviseletekkel folytatott előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosíthat arra, hogy előre egyeztetett helyen is időben fogadja az adott ország állampolgárainak nagyobb (20 főt meghaladó) csoportját. Amennyiben erre igény merül fel, a részletek egyeztetése érdekében kérjük, hogy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen szíveskedjék az erre vonatkozó igényt jelezni.

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a Főigazgatóság előtt megjelenők minden esetben hozzák magukkal úti okmányaikat! Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, kérjük, hogy állampolgáraik számára a Főigazgatóság előtti megjelenést megelőzően a személyazonosításhoz elengedhetetlen hazatérési okmányt biztosítsák.

 

A Főigazgatóság előtt megjelenő harmadik országbeli állampolgárok 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást kapnak, mely időn belül a Magyarországot el kell hagyniuk. Amennyiben Magyarország elhagyására a harmadik országbeli állampolgár minden igyekezete ellenére nem kerül sor az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül, az okmány érvényességi idején belül ismét meg kell jelennie a Főigazgatóság előtt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Főigazgatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kizárólag Magyarország területén való tartózkodásra jogosít. Erre tekintettel javasoljuk, hogy az érintettek az Európai Unió területét légi úton, Magyarországról indulva hagyják el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a harmadik országbeli állampolgár nem került ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással ellátásra, de Magyarország elhagyása rövid időn belül (legfeljebb egy héten belül) megtörténik, a kiléptetésének nem akadálya az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás hiánya, e célból tehát nem szükséges a külföldieknek Főigazgatóságunk előtt megjelenniük.

 

Az önerőből vagy a külképviselet segítségével Magyarországot az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül elhagyni nem tudó nem ukrán harmadik országbeli állampolgárok származási országukba történő hazatérésükhöz igénybe vehetik a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a hatóság segítségét.

 

Az IOM, illetve a „Magyarországi Támogatott Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Információs Program” elérhetőségei:

Belföldről ingyenesen, több nyelven hívható hotline vonal: +36 80 205 018

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , illetve Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Weboldal: www.volret.hu

 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatott önkéntes hazatérési programjáról bővebb információt a https://hungary.iom.int/ honlapon érhet el. A program keretében az IOM többek között repülőjegyet és amennyiben a hazatéréshez COVID-19 tesztelés szükséges, úgy a tesztelést biztosítja. Jelentkezés: www.volret.hu honlapon.

 

A harmadik országbeli állampolgárok hatóságunknál is jelezhetik, hogy hazatérésükhöz segítséget kívánnak igénybe venni. A hatóságunknál történő jelentkezést követően hatóságunk felveszi a harmadik országbeli állampolgárral a kapcsolatot, majd adategyeztetést követően repülőjegyet és amennyiben indokolt, COVID-19 tesztelést biztosít. Jelentkezés: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-maillel. Az e-mailben szükséges megírni a hazatérni kívánó személy nevét, jelenlegi tartózkodási helyét és hogy mely országba kíván hazatérni, angol vagy magyar nyelven. Amennyiben egy desztináció esetében a jelentkezési létszám alapján indokolt, a hatóság megfontolja a charterjárat szervezésének lehetőségét.

 

Tisztelettel kérjük a külképviseletek közreműködését, hogy mozdítsák elő és támogassák állampolgáraik visszatérését az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül, az esetlegesen felmerülő akadályokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen szíveskedjenek jelezni.[1] úti okmányuk őket vízummentes tartózkodásra nem jogosítja, schengeni vízummal vagy tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK