Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

BEFOGADÓ ÁLLOMÁS, BICSKE

Vámosszabadi Telephely

Vezető: Gláser Attila, telephely-vezető

Cím: 9061 Vámosszabadi, Külterület hrsz.0496/1

Tel: +36 96 560 241

Fax: +36 96 560 248

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

FENNTARTÓ

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás, Bicske Vámosszabadi Telephelye (a továbbiakban: befogadó állomás) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatójának irányítása alatt álló a költségvetési irányzatok feletti jogosultság szerint teljes jogkörrel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó Befogadó Állomás, Bicske telephelye. A befogadó állomás állami irányítását és ellenőrzését a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal menekültügyi feladatai keretében látja el, a szakmai felügyeletet a Hivatal Menekültügyi Igazgatósága végzi.

 

TÖRTÉNET

A Befogadó Állomás Bicske Vámosszabadi Telephelye 2013. augusztus 1-jén kezdte meg működését, a hazánkba 2013-ban tömegesen érkező menedékkérők további elhelyezése érdekében, a már korábban működő befogadó intézmények tehermentesítése céljából. 2013-ban 30 országból 490 menedékkérőt fogadott a befogadó intézmény.

 

CÉLCSOPORT

A befogadó intézményben a nemzetközi védelemért folyamodó menedékkérő személyek, valamint a nemzetközi védelemben részesült menekült és oltalmazott személyek nyernek elhelyezést.

Az elmúlt évben elsősorban közép (szudáni, szenegáli, nigériai, ghánai) és észak- afrikai (tunéziai, szír, egyiptomi, algériai), valamint koszovói és afgán családok tartózkodtak a befogadó intézményben..

 

ELLÁTÁS

A befogadó állomás a jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt a célcsoport számára, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a menekültügyi eljárás hatékony lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket.

A befogadó állomás munkatársai gondoskodnak az állomásra érkezők regisztrációjáról, tájékoztatják az újonnan elhelyezett személyeket a Házirend tartalmáról, a közérdekű tudnivalókról, valamint kötelezettségeikről, jogaikról és jogaik érvényesítésének módjáról. Biztosítják számukra a vallásuknak és nemzetiségi hovatartozásuknak, egyéni helyzetüknek megfelelő elszállásolást, érkező- és tisztálkodási eszközökkel, ágyneművel látják el őket. Rendszeresen ellenőrzik a lakók által használt szobák rendjét, figyelemmel kísérik életkörülményeiket. Gondoskodnak a befogadás során a célcsoport megfelelő ruházattal történő ellátásáról. 

 

Étkezési, higiénés ellátás

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a befogadó állomáson az elhelyezettek jogállásuk függvényében jogosultak havi költőpénzre.

Jelenleg Vámosszabadi Telephelyen az étkezés napi háromszori élelem kiosztásával biztosított, mivel a jelenlegi technikai – elsősorban konyhai, főzési – feltételek csak erre adnak lehetőséget. A technikai feltételek megteremtése folyamatban van, annak érdekében, hogy a befogadó intézményben is lehetőség legyen napi háromszori étkezés helyett étkezési hozzájárulás igénybe vételére.

A befogadó intézmény biztosítja továbbá az elhelyezettek személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközökkel történő ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Továbbá lehetőség van az étkező- és tisztálkodási eszközök helyett ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulás választására is.

 

Egészségügyi ellátás

A Befogadó Állomás jól felszerelt egészségügyi rendelőjében háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, továbbá 12 órában egészségügyi nővérszolgálat működik. A befogadó állomás gondoskodik továbbá a szakellátás igénybevételének lehetőségéről.

 

Foglalkoztatás

Belső foglalkoztatás keretében lehetőség van arra, hogy a befogadó állomáson elhelyezettek dolgozhassanak. Az elmúlt év folyamán 3 fő menedékkérő foglalkoztatására került sor. A munkavégzésükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a befogadó intézmény és annak területe rendezett és kulturált legyen, valamint segítenek a gondnoknak a felmerülő munkálatok elvégzésében.

 

Nevelés-oktatás

A tankötelezett korú gyermekek számára óvodai, iskolai intézménybe történő elhelyezés megszervezését biztosítja a befogadó állomás. Kapcsolatot tart az erre a célra kijelölt győri oktatási-nevelési intézményekkel, valamint elősegíti a kétirányú információ áramlást a szülők és az intézmények pedagógusai, vezetői között. Segítséget nyújt továbbá a jogszabály által meghatározott beiskolázási, oktatási, nevelési költségek megtérítése támogatás igényléséhez.

A befogadó állomás a gyermekvédelmi rendszer részeként gyermekvédelmi funkciót is ellát, ahol a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva látja el feladatait. Veszélyeztetés, elhanyagolás, gyermekbántalmazás esetén meghatározott protokoll figyelembe vételével jár el, jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé.

 

Egyéni-, csoportos esetkezelés, családgondozás

A pszicho-szociális ellátás keretében belül a befogadó állomás különös gondot fordít az ügyfelek mentális, szociális és hivatalos ügyekkel kapcsolatos igényeinek feltárására, feltérképezi problémáikat, segítséget nyújt annak megoldásában, egyéni és csoportos eset-, és szükség esetén konfliktuskezelést végez. Komplex családgondozás keretén belül életvezetési tanácsadást, gyermekvédelmi prevenciós tájékoztatást nyújtunk.

 

Közösségi, szabadidős tevékenységek

A befogadó állomás szervezi a szabadidő hatékony eltöltését, biztosítja az elhelyezettek számára a szabad vallásgyakorlat céljából megfelelő helyiség használatát.

Az ügyfelek számára biztosítunk szabadidős programlehetőségeket, ennek keretében lehetőségük van magyar nyelvtanfolyamon, sporteseményeken, klubrendezvényeken részt venni. Csoportfoglalkozásokat tartunk Magyarország hagyományairól, kultúrájáról, történelméről, irodalmáról.

Továbbá minden nap szerződéses buszjárat áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy a közeli Győrben további  szabadidős tevékenységeket vehessenek igénybe.

Önkéntes munka: A Széchenyi István Egyetem szociális munkás szakos hallgatói szabadidős programokat és nyelvoktatást tartanak az elhelyezettek részére.

 

ADATSZOLGÁLTATÁS

A befogadó állomás teljesíti a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, biztosítja az elhelyezettek jogosultságainak érvényesülését, valamint jogszabályban előírt menekültügyi nyilvántartást vezet, amely alapjául szolgál a létszámjelentéseknek, statisztikai kimutatásoknak.

 

ADOMÁNY

A Vámosszabadi telephely adományruhákat is rendszeresen kap különböző szervezetektől és magánszemélyektől.

A befogadó állomás a területére érkező adományokról jegyzőkönyvet készít, bevételezi azokat, havi, éves analitikus nyilvántartást és statisztikai kimutatásokat vezet. Az adományruhák kiosztása céljából ruhaosztó helyiséget működtet.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban résztvevő, szerepet vállaló civil társadalmi, karitatív, nemzetközi szervezetekkel, társszervekkel, önkormányzatokkal, rendvédelmi szervekkel. Többek között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, a Katolikus Karitásszal és a Máltai Szeretetszolgálattal.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.