Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A nem- és az utónév megváltoztatása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

 

Az eljárás lefolytatása iránt írásbeli kérelmet kell benyújtani a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságához (a továbbiakban: BÁH). A kérelemhez mellékelni kell az ügy elbírálásához szükséges egészségügyi dokumentációkat, amelyek pontos köréről, annak elfogadhatóságáról az eljárás során nyilatkozó Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Egészségpolitikai Főosztálya (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.) tud előzetes véleményt adni.

Az eddigi eljárásrendnek megfelelően három szakvéleményt szükséges csatolni:

- pszichiáter szakorvos által készített szakvélemény, amely megállapítja a transzszexualizmus (F64.0) diagnózisát, továbbá tartalmazza a nem megváltoztatás engedélyezésének javaslatát;

- klinikai szakpszichológus szakvéleménye;

- a kérelmező született nemének megfelelő nőgyógyász/urológus szakorvos szakvéleménye, amely tartalmazza, hogy az ügyfél által kért nemi átalakító műtétnek nincs orvos szakmai szempontból ellenjavallata.

Ha a kivizsgálás külföldön történt, a fenti eljárásnak megfelelően az alábbi módon kéri csatolni az EMMI az eredeti vagy hiteles másolatként megküldött, fordítással ellátott dokumentumokat:

Ha egy külföldi egészségügyi ellátó rendszeren belül nem gyakorlat, hogy egészségügyi tevékenységet folytató, klinikai szakpszichológus szakember részt vegyen transz-nemű emberek kivizsgálásában, ellátásában, tehát az adott országban nincs mód a hazai klinikai szakpszichológus szakvéleményének megfeleltethető szakvélemény kiadására, akkor két pszichiáter szakorvos BNO kóddal ellátott szakvéleménye szükséges a nőgyógyász/urológus szakvélemény mellett. A fenti szakvélemények eredeti példányát vagy hiteles másolatát fordításokkal csatoltan kell mellékelni.

Amennyiben rendelkezésre áll, úgy a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonatát is, amely az adatváltozás miatt bevonásra kerül.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1) bekezdése alapján az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, az eljárás illetéke 3.000 forint.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 69/B. § (4) bekezdése alapján a nem megváltozásának a születési anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll. Ebből következően a kérelmezőnek nyilatkozni kell a családi állapotáról.

Az At. 44. § (4) bekezdése rögzíti, hogy anyakönyvezni legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által összeállított utónévjegyzékből. Ha a választott utónév ebben nem szerepel, úgy az MTA nyilatkozik a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. A kérelmen tehát fel kell tüntetni az új nemnek megfelelő, legfeljebb két utónevet is. Ha kérelmező nemének megváltoztatására külföldön került sor, ahol a magyar utónévjegyzékben nem szereplő utónevet jegyeztek be számára, a külföldi állampolgársági igazolása mellett ez az utónév feltüntethető a magyar anyakönyvi bejegyzésben.

Amennyiben a kérelmező külföldön bejelentett lakóhellyel rendelkezik, úgy kérelmét az illetékes magyar külképviseleten kell előterjeszteni. Ha Magyarországon rendelkezik lakóhellyel, a kérelmet közvetlenül a Hivatalnak kell címezni (1903 Budapest, Pf. 314/24)

Amennyiben az EMMI véleménye szerint a nem megváltozottnak tekinthető, e tényről a BÁH értesíti kérelmezőt, valamint kérelmező születési helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy a nem- és az utónév megváltozását az elektronikus anyakönyvbe jegyezze fel, valamint intézkedjen új személyazonosító képzésére is.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.