Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A
1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
2. Költségvetési szerv
a) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722612
- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen
- székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149.
- szakágazati besorolása: 842470
- alapító okirat száma, kelte: 106-TI-3532/3/2007., 2006. 12. 29.
b) szervezeti felépítése
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
- igazgatás: 3 fő
- szociális és menekültellátási csoport: 3 fő
- gazdasági osztály: 10 fő
- élelmezési szolgálat: 10 fő
c) szervezeti kapcsolódásai
- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:  
nincsenek
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:
nincsenek
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.törvény végrehajtásáról
- 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről
- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:
új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a   kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt
b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről
c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését
d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít
e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat
f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit
g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást
h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását
i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket
j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
nemleges
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
nemleges
- részvétel gazdasági társaságban:
nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat: 438.924 eFt
- saját bevételi előirányzat: 13.500 eFt
- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt
- támogatási előirányzat: 425.424 eFt
- engedélyezett létszámkeret: 26 fő
- január 1-jei betöltött létszám: 26 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:
- szakfeladat száma: 751328
- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

Debrecen 2008. február 20.
Terdik Mária s.k.                                                     Szalainé Karap Erzsébet s.k. igazgató                                            gazdasági osztályvezető
Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.