Logo

Print this page

Szoftverfejlesztő - Budafoki út (02.08)

LOGO kicsi

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Főigazgatója pályázatot hirdet

rendvédelmi igazgatási alkalmazott felvételére a következők szerint:

 

Pályázati azonosító

106-SZÜ-52/1/2021.

Szervezeti egység megnevezése

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Informatikai Főosztály, Informatikai-fejlesztési Osztály

Munkakör megnevezése

Szoftverfejlesztő

Foglalkoztatás jellege

Határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Ellátandó feladatok

-          Felhasználói igények alapján termékfejlesztés (php, C#, postgreSQL)

-          Működő rendszerek támogatása, meglévő folyamatok optimalizálása

-          Fejlesztések tesztelésének, élesítésének és stabilizációs fázisának támogatása

Pályázati feltételek

-        magyar állampolgárság

-        büntetlen előélet

-        legalább középfokú szakirányú végzettség

A munkakör betöltésének feltételei

-          foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően

-     kifogástalan életvitel ellenőrzésen való megfelelés

-          rugalmasság, terhelhetőség, szociális érzékenység, nyitottság, tolerancia

Előnyt jelent:

-          felsőfokú szakirányú végzettség

-          rendészeti végzettség

-          középfokú angol nyelvtudás

-          Linux ismeret

-          Java, C++, Ajax ismerete

A pályázathoz benyújtandó okiratok

-          részletes szakmai önéletrajz;

-          iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A pályázat benyújtására vonatkozó előírások

-          a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre kell eljuttatni

-          az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók

-          a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A pályázat benyújtásának határideje

2021. február 08.

Bérezés, egyéb juttatások

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi xlii. törvény rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje

2021. február 22.

A munkakör betöltésének időpontja

A felvételi eljárás elbírálását követően (a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat eredményétől és az erkölcsi bizonyítvány bemutatásától függően), várhatóan 2021. március 01.

back to top

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems