Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Éves statisztikai összegzés - Debrecen 2008.

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés[1]

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás Debrecen, 4033 Debrecen, Sámsoni u. 149.
2. A szervezet típusa: 22. § (1) bekezdés d) pontja
a) állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)─h) pontok;
b)      helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c)      közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok;
d)      egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): -
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): száma:1 db, értéke: nettó 30.660.000- Ft.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): száma: 1 db, értéke: nettó12.480.000,- Ft
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás-megrendelés nemzeti eljárás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 db nettó 30.660.000- Ft.
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes 1 db Nettó 30.660.000.- Ft
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
79.71.00.00-4 Magyarország 1 db nettó 30.660.000- Ft 1 db nettó 30.660.000- Ft
           
           
           
Összes  közbeszerzés 1 db Nettó 30.660.000.- Ft 1 db Nettó 30.660.000.- Ft


Szolgáltatás-megrendelés egyszerű eljárás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 db nettó12.480.000,- Ft
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes 1 db Nettó 12.480.000.- Ft
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
74.73.10.00-2 Magyarország 1 db nettó12.480.000,- Ft 1 db nettó12.480.000,- Ft
           
           
           
Összes  közbeszerzés 1 db Nettó 12.480.000.- Ft 1 db Nettó 12.480.000.- Ft

Szolgáltatási koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):
Árubeszerzés

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 125.  § (1) 125.  § (2) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (4) d) 257.  § (2) a)* 257.  § (2) b)* 257. § (2) c)* Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Építési beruházás/Építési koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) c) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (3) b) 139.  § (2)* 257.  § (2) b)** 257.  § (2) c)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes közbeszerzés                    

*Csak építési koncesszió esetében.
** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) d) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a) 125.  § (3) b)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (5) 257.  § (2) b)* 257.  § (2) c)* 267.  § (2)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében. 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: -
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Ajánlatkérő neve, címe:
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:
a)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;
b)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;
c)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia tekintetében;
d)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;
e)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;
f)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;
g)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést;
h)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;
i)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér tekintetében;
j)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):


[1] A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.