TÁJÉKOZTATÓ a FINA résztvevők számára

LOGO kicsi

Üdvözöljük Magyarországon!

 

Kérem, engedje meg, hogy magyarországi tartózkodását néhány fontos és hasznos információval segítsük.

 

Amennyiben Ön, vízumköteles harmadik országbeli állampolgár, a jelenleg hatályos uniós, schengeni és nemzeti jogszabályok szerint Magyarország területére, valamint a schengeni térségbe kizárólag érvényes vízummal utazhat be, amennyiben száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladóan kíván hazánkban tartózkodni. (Figyelem: az Európai Unió tagállamai közül 5 ország - Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország és Románia - továbbra sem része a schengeni térségnek, ide tehát a schengeni vízum főszabály szerint nem érvényes). Az Egyesült Királyság állampolgárai pedig továbbra is vízummentesen utazhatnak be száznyolcvan napon belül legfeljebb kilencven napig terjedő időtartamban Magyarország területére.

 

A vízummentes országok listája a www.kulugyminiszterium.hu honlapon található az „Utazás Magyarországra” menüpont alatt. Aki ezen a listán nem szerepel, az vízumkötelezett a schengeni térségbe. A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó, úgynevezett rövid időtartamú tartózkodásra vonatkoznak. Ennek alapján a vízum birtokosa a számára a vízumban meghatározott érvényességi időn belül legfeljebb a tartózkodási napok számával megegyező ideig tartózkodhat a schengeni térségben így hazánkban. (Figyelem: amennyiben vízuma, úgynevezett korlátozott területi érvényességű, illetve netán csak Magyarországra érvényes, az ezen kívüli tagállamokba nem léphet be vele). Arról, hogy pontosan mely országok tartoznak a schengeni tagállamok közé, a Wikipedia Schengen Area oldaláról tájékozódhat.

 

Amennyiben magyarországi tartózkodása során úti okmányát, a benne lévő érvényes vízummal elveszti, ellopják, vagy az megsemmisül, okmánya haladéktalan pótlására lesz szükség. Az okmánypótlás személyes megjelenéshez kötött, illetve ahhoz, kérjük, hozza magával az alábbiakat:

 

Lopás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, vesztés, megsemmisülés esetén a vízumbirtokos írásos nyilatkozata az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (továbbiakban: OIF) felé annak körülményeiről, érvényes úti okmánya, részvétel tényének és résztvevői minőségének igazolása a FINÁ-tól.

 

A vízumban foglalt tartózkodási idő meghosszabbítására, azaz vízumhosszabbításra szintén van lehetőség kivételes esetben, az alábbiak szerint, melyet a hosszabbítást kérőnek kell igazolnia.

 

Felmerülhet humanitárius ok (általában vis maior folytán: időjárási, technikai, egészségügyi akadályok stb.), vagy a foglalkozásból és foglalkoztatásból eredő, azzal összefüggő személyes vagy elháríthatatlan ok (FINÁ-n való további részvétel indokolt például) folytán. A tartózkodás időtartama a meghosszabbítást követően sem haladhatja meg a 90 napot.

 

A kérelmet formanyomtatványon, legkésőbb a vízuma érvényességének utolsó napján kell benyújtania, amely során személyes megjelenésére szükség van. Ennek során be kell mutatnia érvényes úti okmányát, illetve a kérelemhez mellékelni kell egy darab arcfényképet, valamint a tartózkodás és a ki- vagy továbbutazás feltételeinek fennállását igazoló okiratokat, így annak FINA által történő igazolását. A meghosszabbítás ugyanakkor nem vezethet a vízum eredeti céljának megváltozásához.

 

A regionális igazgatóság a vízum meghosszabbítása iránti kérelemről azonnal dönt és amennyiben a kérelemnek helyt ad, új vízumbélyeget állít ki. A meghosszabbított vízum területi érvényessége mindazon schengeni államra kiterjed, amelyre az eredeti vízum érvényes volt.

 

A vízum pótlására, továbbá a vízum meghosszabbításra vonatkozó kérelmet a kérelmező a magyarországi szálláshelye szerint illetékes OIF regionális igazgatóságán tudja előterjeszteni.

 

Budapesti és Pest Megyei szálláshely esetén az OIF Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságánál.

Cím: 1117. Bp. Budafoki út 60., telefonszám: +36 1 463-9100.

 

Szegedi szálláshely esetén az OIF Dél-alföldi Regionális Igazgatóságánál.

Cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 3/A., telefonszám:+36 62 795 150.

 

Debreceni szálláshely esetén az OIF Észak-alföldi Regionális Igazgatóságánál.

Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 145., telefonszám: +36 52 503 840.

 

Soproni szálláshely esetén az OIF Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál.

Cím: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1., telefonszám: +36 94 320 423.

9026 Győr, Szövetség u. 17., telefonszám:  +36 96 510 700.

 

Egyebekben az OIF telefonos ügyfélszolgálata (Call Center) a +36 1 463 92 92 telefonszámon hétfő - csütörtök 07:30-16:00 között, valamint pénteken 07:30-13:30 között érhető el.

 

Tájékoztatjuk, hogy fenti elérhetőségek mellett angol nyelven részletesen tájékozódhat továbbá a www.oif.gov.hu honlapon.

 

Eredményes magyarországi tartózkodást kívánunk!

 

Budapest, 2022. június 15.

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?

  Family members of a Hungarian national are:
  • the spouse of a Hungarian national;
  • the minor child (including adopted and foster children) of a Hungarian spouse where the spouse has parental custody;
  • a person having and exercising parental custody of a Hungarian minor child and living in the same household as the Hungarian national


  Family members of an EEA national are:
  • the spouse of an EEA national;
  • the descendants of an EEA national and those of the spouse of an EEA national who are under the age of 21 years or are dependents;
  • the dependent ascendents of an EEA national and those of the spouse of an EEA national, as well as
  • any person whose entry and residence has been authorised by the competent immigration authority as a family member;
  • the partner with whom the EEA national has entered into a registered partnership before the relevant Hungarian authority or the authority of another Member State of the European Union  Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents
  The Council Directive 2003/109/EC determines:
  (a) the terms for conferring and withdrawing long-term resident status granted by a Member State in relation to third-country nationals legally residing in its territory, and the rights pertaining thereto; and
  (b) the terms of residence in Member States other than the one which conferred long-term status on them for third-country nationals enjoying that status.

  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

LOGO kicsiEH

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től 

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

           eh oqcode                                                                           ukran qr

 

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK