Közbeszerzési szakember főelőadó - Budafoki út (09.06)

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

 felvételt hirdet főelőadó (műszaki) beosztás betöltésére

 

Munkahely megnevezése: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

                                             Gazdasági Főosztály

                                             Műszaki Osztály

Beosztás: főelőadó (műszaki)

Besorolás: RIASZ

Munkavégzés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Munkarend: hivatali

 

Jogviszony: határozatlan idejű, rendvédelmi igazgatási

 

Bérezés, egyéb juttatások:  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának    

                                              szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (Hszt.)

                                              meghatározottak szerint         

 

Feladatok: 

 • ·részt vesz az osztály műszaki feladatainak megoldásában, kezeli a hibabejelentő felületen bejelentett feladatok napi szintű megvalósítását  és visszaellenőrzését  
 • ·felügyeli a takarító vállalkozás feladatainak napi végrehajtását, a nagytakarítások lebonyolításának rendjét
 • ·nyomon követi a takarító vállalkozás személyi állományának biztonsági szűrését objektumokba történő belépését és mozgását
 • ·közbeszerzési gyakorlata keretében elkészíti, összeállítja és frissíti az eszközök –készletek és szolgáltatások beszerzésének közbeszerzési műszaki dokumentumait, részt vesz a Keretmegállapodások előkészítésében és azok teljesítésében
 • ·együttműködik a közbeszerzés lebonyolítása során a közbeszerzési szakértővel az Ajánlati Felhívások feltételeinek kidolgozásában
 • ·Részt vesz az árubeszerzési és szolgáltatás beszerzési közbeszerzések szerződési feltételeinek kidolgozásában és a szerződések teljesülésének nyomon követésében
 • ·nyomon követi a közbeszerzési szerződések végrehajtását- és a szerződéses feltételek teljesítését-ellenőrzéseket végez a teljesítések igazolásához és azok kiadásához
 • ·részt vesz a Főigazgatóság éves selejtezési eljárásában és annak lebonyolításában
 • ·szervezi és közreműködik a Főigazgatóság rendezvényeinek műszaki szempontú előkészítésében
 • ·kapcsolatot tart a Központi raktárral-nyomon követi a Központi raktár készletmozgásait- intézkedik a beszerzések indításáról amennyiben annak feltételei felmerülnek
 • ·vizsgálja a Főigazgatóság beszerzéseinek széleskörű minőségi- és mennyiségi teljesülését, adott esetben gondoskodik a beszerzett eszközök garanciális és garancián túli javíttatásáról
 • ·statisztikákat és jelentéseket készít a műszaki osztály munkájával kapcsolatosan-éves és időszakos adatokat gyűjt és elemez
 • ·döntés előkészítő anyagokat állít össze a vezetői döntések előkészítéseként

 

A beosztás betöltésének követelményei:

 • ·magyar állampolgárság
 • ·büntetlen előélet
 • ·cselekvőképesség
 • ·felsőfokú műszaki végzettség
 • ·foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • ·vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően
 • ·felhasználói szintű számítástechnikai- elsősorban táblázatkezelés műveleteinek ismerete
 • ·kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulás

 

A beosztás betöltéséhez előnyt jelent:

 • kiemelkedő írás- és szóbeli kifejezőkészség
 • ·közbeszerzési szakképzettség-közbeszerzési gyakorlat (eszköz- készlet és szolgáltatás megrendelés területre)

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő képesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • megbízhatóság,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • határozott fellépés, pontos, önálló, gyors és precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • újításokra nyitott, kreatív személyiség.

 

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

 • részletes szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a személyi adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét, elérhetőségeit
 • motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítés, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)
 • a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

 

A jelentkezés határideje: 2022. szeptember 6.

 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2022. szeptember 9.

 

A munkakör betöltésének kezdete várhatóan: 2022. szeptember 15.

 

A jelentkezés benyújtásának helye és módja:

 

Jelentkezését az azonosító feltüntetésével az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük eljuttatni, az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók.

 

 

A meghallgatásra kiválasztott jelentkezőket a személyes elbeszélgetés időpontjáról telefonon értesítjük.

 

A jelentkezés elbírálásának eredményéről az érintetteket levélben, illetve telefonon tájékoztatjuk.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK