Összevont engedélyezési eljárás

- 2014. január 1-től már Magyarországon is-

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-án fogadta el a 2011/98/EU számú Összevont engedély irányelvet, amelynek célja, hogy egyetlen közigazgatási rendelkezés keretében a tartózkodási és a munkavállalási engedélyt is magában foglaló összevont engedély kerüljön kiállításra. Az irányelv további célkitűzése, hogy az összevont engedéllyel rendelkezők számára meghatározott jogok és ellátások tekintetében egyenlő bánásmód legyen biztosítva.

 

Magyarországon 2014. január elsejétől az irányelvet átültető jogszabály-módosítások megteremtik az úgynevezett összevont engedélyezési eljárást. Ennek keretében az idegenrendészeti hatóságokhoz benyújtott, keresőtevékenység folytatására is jogosító tartózkodási engedély iránti kérelmek elbírálása során a Hivatal megkéri a munkaügyi hatóságok szakhatósági véleményét. A munkaügyi hatóságok annak megállapításában nyújtanak segítséget, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása támogatható-e a jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből. Az idegenrendészeti jogszabályok módosítása mellett az egyes ágazati törvények módosítására is sor került. A cél annak a biztosítása, hogy az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok az Összevont engedély irányelvben meghatározott jogosultságok tekintetében a magyar állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvezzenek.

 

Az összevont kérelmezési eljárás eredményeképpen egy eljárás keretében kerül sor a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén való - kilencven napot meghaladó- tartózkodásának és meghatározott foglalkoztatóval történő foglalkoztatási jogviszony létesítésének az engedélyezésére. Az összevont engedély egy olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

 

Összevont engedélyezési eljárás kerül lefolytatásra, ha a harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenység folytatása célú tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújt be, azaz a magyarországi tartózkodás célja egy meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése. Hasonlóan ezen eljárásra kerül sor, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és családi együttélés biztosítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti, vagy EU Kék Kártya iránti kérelmet terjeszt elő, vagy ezen engedélyekkel már rendelkezik. Az idegenrendészeti hatóság összevont engedélyezési eljárás keretében összevont engedélyt akkor adhat ki, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott, és a törvényben meghatározott minden tartózkodási feltételt teljesít a kérelmező.

 

Az összevont kérelmezési eljárás feltétele a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése. A kérelmeket továbbra is a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes regionális igazgatóságain, illetve a beutazást megelőzően az illetékes magyar külképviseleten kell előterjeszteni. A korábbi tartózkodási engedély iránti eljárásokhoz képest annyiban új ez az eljárás, hogy a munkaügyi hatóság szakhatóságként eljárva dönt arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e, így külön munkavállalási engedély beszerzése már nem lesz szükséges.

 

Az eljárással kapcsolatos további információt a Hivatalunk honlapján találhatja meg.

 

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • APPOINTMENT BOOKING

  If you use the online booking system, you can get assistance in your case without standing in line, as a competent desk officer will be designated to handle your case at one of our customer service offices at the reserved time. For better visualisation, we recommend using Google Chrome or Mozilla Firefox browsers.

  Select case category

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.
  Under construction

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

WRITE TO US!

You can send your questions or comments to the Office via this web-site quickly and easily. Please, fill in the gaps, thus enhancing the accurate and quick response!

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

REGISTRATION, LOGIN

If you want to book an appointment, you should register on the online reservation system, but other functions of the website are available without registering.