Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

 

Az Európai Migrációs Hálózat

Magyar Kapcsolattartó Pontjának

pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

 

A pályázat tárgya:

 

Az Európai Migrációs Hálózatot (a továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

 

Az Európai Migrációs Hálózat 2014-ben elkészítendő egyik tanulmányának címe: “Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants: Member States' entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries” (Legjobb gyakorlatok az irreguláris migránsok visszatérése és a reintegrációja tekintetében: a tagállamok beutazási tilalmi szakpolitikái és a tagállamok és a harmadik országok közötti visszafogadási egyezmények használata), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni. A tanulmány a specifikáció szerint maximum 24 oldal terjedelmű lehet, amelybe nem számítanak bele a statisztikai mellékletek, sem pedig az egyes szekciókhoz tartózó iránymutatások karakterei. Az EMH magyar nemzeti kapcsolattartó pontja e tanulmány angol és magyar nyelven való elkészítésére pályázatot hirdet. A jelentkezők közül az EMH nemzeti kapcsolattartó pontja kiválasztja azt a személyt, akivel az angol és a magyar nyelvű tanulmány elkészítésére szerződést kíván kötni. Pályázatot csak a tanulmány mindkét nyelven való elkészítésére lehet benyújtani.

A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személyt a tanulmány elkészítése során tudomására jutott adatok, tények és körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, továbbá kötelessége a nála lévő iratok szabályszerű elhelyezéséről és megőrzéséről gondoskodni.

Pályázati feltételek:

-         Cselekvőképesség,

-         Büntetlen előélet,

-         Felsőfokú iskolai végzettség (a jogi végzettség előnyt jelent),

-         Felsőfokú angol nyelvvizsga, vagy ilyen szintű nyelvtudás;

-         Migráció területén szerzett releváns gyakorlati, illetve elméleti tapasztalat

 

A leadási határidő: A tanulmányok leadási határideje 2014. április 14. 12:00 óra.

A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személy feladatát képezik:

“Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants: Member States' entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries” (Legjobb gyakorlatok az irreguláris migránsok visszatérése és a reintegrációja tekintetében: a tagállamok beutazási tilalmi szakpolitikái és a tagállamok és a harmadik országok közötti visszafogadási egyezmények használata) című tanulmány elkészítése angol és magyar nyelven az Európai Bizottság által megadott specifikáció alapján a megadott formában, terjedelemben és a kért szakmai-, illetve adattartalommal. A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személy a tanulmányok elkészítése során az EMH nemzeti kapcsolattartó pontjával köteles kapcsolatot tartani.

Díjazás:

Az Európai Migrációs Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontja a tanulmányok elkészítéséért a specifikációban foglalt feltételeknek való megfelelés arányában, a szerző által megírt tartalomra az angol nyelvű tanulmány esetében oldalanként maximum bruttó 6.000,- Ft, a magyar nyelvű tanulmány esetében oldalanként maximum bruttó 1.800 Ft összegben díjat fizet. Díjat egész megírt oldalak után tudunk fizetni, amelyek az Európai Bizottság által meghatározott templateben szereplő formai követelményeinek megfelelnek (betűtípus, betűméret, sorköz). A tanulmány maximális hossza a bizottsági iránymutatásokkal, kérdésekkel együtt nem haladhatja meg a 32 oldal terjedelmet, amelybe a statisztikai mellékletek nem számítanak bele. A díj tartalmazza a tanulmány elkészítésére kiválasztott személy szerződés szerinti teljesítés során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadásait. Az Európai Migrációs Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontja az elkészült tanulmányokat a specifikációban foglaltaknak való megfelelés szempontjából, valamint nyelvi és szakmai szempontok szerint lektorálja.

 

A pályázat benyújtása és elbírálása:

 

Pályázat benyújtására 2014. március 20-ig van lehetőség az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával. A jelentkezőknek a pályázatukban részletesen be kell mutatniuk, hogy a migráció területén milyen elméleti illetve gyakorlati tudással, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és hogy az milyen időtartamra terjed ki. A jelentkezéshez kérjük feltüntetni a „“Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants: Member States' entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries” pályázati azonosítót.

 

A pályázatokat az Európai Migrációs Hálózat Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának munkatársai bírálják el. A szerződés megkötésére a nyertes pályázat kiválasztását követően kerül sor. A pályázók elektronikus úton értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Berényi Katalin szolgál a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen vagy a (1) 441-1154 telefonszámon.

 

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • APPOINTMENT BOOKING

  If you use the online booking system, you can get assistance in your case without standing in line, as a competent desk officer will be designated to handle your case at one of our customer service offices at the reserved time. For better visualisation, we recommend using Google Chrome or Mozilla Firefox browsers.

  Select case category

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.
  Under construction

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

WRITE TO US!

You can send your questions or comments to the Office via this web-site quickly and easily. Please, fill in the gaps, thus enhancing the accurate and quick response!

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

REGISTRATION, LOGIN

If you want to book an appointment, you should register on the online reservation system, but other functions of the website are available without registering.