Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Keresetlevél elektronikus benyújtása

A 2018. 01. 01. napja óta hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése értelmében a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik (a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasító döntéssel szemben 3 napon belül-, a dublini rendelet szerinti visszaadásról rendelkező végzéssel szembeni három napon belül-, a kiutasítást elrendelő határozat ellen nyolc napon belül-, a hontalanság megállapítására irányuló eljárás során hozott határozat ellen tizenöt napon belül – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési törvény (2015. évi CCXXII. törvény) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

Az E-ügyintézési törvény 9. § (1) bekezdése sorolja fel a kötelező elektronikus ügyintézés eseteit, mely körbe tartozik az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési törvény 1. § 17. pontja határozza meg a az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket, mely körbe egyebek mellett a bíróságok és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is beletartozik. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és jogalanyok az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését kötelesek biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdés j) pontja az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára kötelező feladatként írja elő előírja az elektronikus űrlapkitöltés támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.

Az E-ügyintézési tv. végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüszvhr.) 68. §-a rögzíti, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv csak akkor köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a keresetlevelek elektronikus úton történő benyújtása céljából ÁNYK elektronikus űrlappal támogatott szolgáltatást biztosít, ami az alábbi felületen érhető el. Kérjük, kattintson ide.

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems