Tartalomjegyzék

ПІЛЬГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОХАЧІВ ВИЗНАННЯ ОСОБОЮ, ПОТРЕБУЮЧОЮ ЗАХИСТУ

LOGO kicsi

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Громадяни України, які мають біометричний проїзний документ, можуть влаштуватися на певні дефіцитні професії відразу після в’їзду без дозволу. У недефіцитних професіях громадяни України, які мають біометричний проїзний документ на термін не більше 90 днів, можуть влаштуватися на роботу після в'їзду, а роботодавець звертається за дозволом на роботу до компетентного державного органу.

Прохачі визнання особою, потребуючою захисту можуть працювати без дозволу на дефіцитних професіях, а для роботи за недефіцитною професією потрібен дозвіл на роботу. Роботодавець подає заявку на отримання дозволу на роботу до компетентного державного органу.

 

Прохачі визнання особою, потребуючою захисту можуть виконувати громадські роботи під час розгляду, що не більш ніж 15+45 днів.

Дорослі та неповнолітні, які досягли 16-річного віку (якщо вони не відвідують денної форми навчання), протягом 5 робочих днів з дня отримання грошової допомоги повинні зареєструватися в районному/обласному відділенні (відділі зайнятості).

Через 45 днів після отримання першої виплати, якщо ви не погоджуєтеся на запропоновану роботу, ви не матимете права на грошову допомогу.

 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Прохач визнання особою, потребуючою захисту, має право на такі безкоштовні медичні допомоги, якщо вона не перебуває у відносинах з соціальним страхуванням:

-          первинна медична допомога

-          невідкладна, у разі потреби допомога спеціаліста або лікарняна допомога

-          догляд за вагітністю, акушерська допомога

-          право на державну охорону здоров'я - ліки

-          онкологія та інші хронічні захворювання

-          невідкладна стоматологічна допомога та лікування для збереження зубів

 

Місце надання допомоги: територіально компетентний заклад охорони здоров’я.

 

Особа, яка потребує спеціального лікування, має право не лише на невідкладну, а в разі потреби й спеціалізовану медичну та лікарняну допомогу (наприклад, неповнолітній без супроводу, літня особа з інвалідністю, вагітна жінка).

 

ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД

100% знижка на проїзд міжміськими автобусами, потягом та автобусами далекого сполучення у наступних випадках:

-  вирішення офіційних питань, що стосуються статусу потребуючого захисту

- медична допомога у постачальника медичних послуг

- участь у програмі неурядової організації, отримання допомоги.

Заяву на пільгу необхідно подати до органу з питань біженців.

 

ОСВІТА

Дитина, яка претендує на визнання, має право брати участь у дошкільній та шкільній освіті на тих самих умовах, що й громадяни Угорщини, а також зобов'язана відвідувати школу з цієї дати. Вони не повинні за це платити.

Зарахування: до територіально компетентного навчального закладу.

 

ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНЕ ПОХОВАННЯ

 

ПІДТРИМКА ОСТАТОЧНОГО ВИЇЗДУ З КРАЇНИ

У разі репатріації або остаточного виїзду до третьої країни прохача визнання особою, потребуючою захисту, за заявою, на підставі довідки, виданої представництвом відповідної країни, надає квиток (авіаквиток) до пункту призначення, зазначеного у довідці, одноразово, далі може відшкодувати всі або частину підтверджених витрат на проїзд одноразово.

 

***

 

 

ГРОМАДЯНИ УГОРЩИНИ

 

Громадяни Угорщини, які постійно проживають в Україні, можуть подати заяву на отримання регулярного забезпечення до районного управління, умови виплати такі ж, як і для неугорських громадян.

 

Громадяни Угорщини (подвійні угорсько-українські громадяни), які прибувають з України, можуть вільно влаштуватися на роботу в Угорщині, з урахуванням їх угорського громадянства, і для їх працевлаштування не потрібно отримати дозвіл на роботу.

 

На тих, хто має угорське громадянство або крім угорського громадянства має громадянство України, поширюються права та обов’язки громадян Угорщини. Таким чином, вони також можуть брати участь у державній освіті за правилами для громадян Угорщини.

 

У випадку громадян Угорщини та угорсько-українських подвійних громадян, додаткову інформацію про право на медичне обслуговування згідно з правилами соціального забезпечення можна отримати у службі обслуговування клієнтів районних відділень державних установ та у будь-якому з урядових вікон країни, де можливий особистий прийом.

 

ОСОБИ, ЯКІ в'їхали в Угорщину 24 лютого 2022 року або після цієї дати і ще не подали заяву визнання особою, потребуючою захисту, будуть обстежені та лікуватися в контексті догляду за хронічними пацієнтами, онкологами, іншими хронічними пацієнтами та медичним обслуговуванням протягом 30 днів з дати в'їзд в Угорщину в рамках первинної медичної допомоги лікарські засоби можуть використовуватися для відновлення, поліпшення або підтримки стану здоров'я або для знеболення, якщо інше не передбачено законом.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK