Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató az Ukrajnában megszerzett képesítések elismertetéséről

LOGO kicsi

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja végzi az ukrajnai felsőfokú oklevelek elismerését (pl. tanári, orvosi, mérnöki oklevelek), továbbá hatósági bizonyítványt állít ki az ukrajnai érettségi bizonyítványokról és alapfokú végzettséget igazoló bizonyítványokról.

Az elismerési eljárásokra vonatkozóan az alábbi kedvezmények igénybevételére van lehetősége a kérelmezőknek:

Az elismerési eljárások díjaival kapcsolatos kedvezmények

 

Az Oktatási Hivatal méltányossági alapon teljes költségmentességet engedélyezhet a menedékesnek és a menedékesként elismerést kérőnek és a velük azonos tekintet alá eső magyar állampolgároknak.

 

Az Ukrajnában kiállított, államilag elismert, végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratoknak, valamint a felsőoktatási képzések keretében folytatott résztanulmányokat (így például félév, kredit, vizsga) igazoló okiratoknak az elismerésével, honosításával, valamint a velük kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállításával, továbbá az azokhoz kapcsoló tájékoztatás adásával összefüggésben lefolytatandó eljárások is díjmentesek.

Fordítási költségek átvállalásának lehetősége

 

A menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére – a társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából- a menedékesként történő elismerést megelőzően keletkezett iskolai végzettséget vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalhatja.

 

Az eljárás során benyújtandó dokumentumok alól adható mentességek

 

Az eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti az ügyfelet a tanulmányokat igazoló okiratai hiteles másolatának és azok fordításának benyújtása alól, ha az ügyfél – a menedékjogról szóló törvény alapján – menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott, és az ügyfél bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére. Ezen rendelkezés vonatkozik a menedékesekkel azonos tekintet alá eső magyar állampolgárokra is.

 

Az egyes képesítések elismerésével kapcsolatos eljárások, illetve az azokkal kapcsolatosan igénybe vehető kedvezmények részletei az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linkeken elérhető tájékoztatókban kerültek feltüntetésre:

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/altalanos_iskolai_bizonyitvany

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/kozepiskolai_bizonyitvany

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/szakkepesites

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/felsofoku_oklevel

 

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK