Tartalomjegyzék

LOGO kicsi

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

 hogy mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól :

·         az ukrán állampolgár tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelme

·         a tanulmányi célú tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását kérelmező, aki magyar állami ösztöndíjban részesül, pl. Stipendium Hungaricum ösztöndíjas vagy aki miniszter által biztosított tanulmányi támogatásban részesül 

·         az belorusz állampolgár tanulmányi vagy munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelme

A fenti esetekben az eljárási díjat nem kell leróni! 

Dear Clients,

we hereby inform you that the following cases are exempt from payment of administrative fee:

·         issue of residence permit or extension of residence permit of Ukrainian citizens

·         issue of residence permit or extension of residence permit for purpose of studies, or employment of Belorussian citizens

·         applications for issue or extension of residence permits for purpose of studies of those, who receive Hungarian State Scholarship e.g. Stipendium Hungaricum, or the ones who have for-study ministerial sponsorship

In the above cases, the administrative fee does not have to be paid off!

 

 

Informamos a Estimados Clientes,

que los siguientes aplicantes no tienen que pagar la tarifa administrativa :

 • ·aplicación/prolongación de permiso de residencia de los ciudadanos ucránios
 • ·
 • ·aplicación/prolongación de permiso de residencia con objetivo de estudio de los que reciben beca húngara (por ejemplo: Stipendium Hungaricum) o de los que reciben apoyo al estudio del ministro

En los casos mencionados no tienen que pagar la tarifa administrativa!

 

 

Уважаемые клиенты, (RUS)

уведомляем вас, что освобождаются от уплаты сбора за административные услуги:

·         заявления   о выдаче или продлении вида на жительство гражданина Украины

·         заявления о выдаче или продлении вида на жительство гражданина Белоруссии с целью учебы или работы

·         заявления на выдачу или продление вида на жительство с целью обучения, если заявитель получает стипендию венгерского государства, например, стипендию Stipendium Hungaricum, или получает грант от Министерства.

 

В вышеуказанных случаях плата за процедуру не взимается!

 

 

Повідомляємо Шановних Замовників, (UKR)

Що ви звільнені від оплати збору за адміністративні послуги якщо:

• Ви громадянин України і бажаєте подати заяву на отримання посвідки на проживання або продовження посвідки на проживання

• Ви бажаєте подати заяву на видачу посвідки на проживання або продовження посвідки на проживання з метою навчання, або працевлаштування білоруських громадян

• Ви бажаєте подати заяву на видачу або продовження посвідки на проживання з метою навчання, для тих, хто отримує угорську державну стипендію, наприклад Stipendium Hungaricum, або для тих, хто має для навчання міністерське спонсорство

 

У вищеназначених випадках адміністративний збір не потрібно oплатити!

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK