Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély

 

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt?

 

Családi együttélés biztosítása céljából az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki:

 • ·tartózkodási engedéllyel rendelkező személy családtagja,
 • ·bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező személy családtagja,
 • ·ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával vagy EU tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja,
 • ·tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, vagy huzamos tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja,
 • ·magyar állampolgár családtagja,
 • ·a menekültként elismert személy családtagja, ha a házasságot a beutazást megelőzően kötötték,
 • ·a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, vagy gyámja,
 • ·a családegyesítő vagy házastársa eltartott szülője,
 • ·a menekültként elismert személy eltartott szülője,
 • ·a családegyesítő vagy házastársa testvére és egyenes ági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni,
 • ·a menekültként elismert személy testvére és egyenes ági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni.

 

A tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermeke részére családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kell kiállítani, abban az esetben is, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény alapján további harmadik országbeli állampolgár tartózkodási jogcíme a tartózkodási engedélyre nem alapítható.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint a
 • ·hontalan személy.

 

Családtagnak minősül:

 • ·a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársa (ideértve a 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársát),
 • ·a harmadik országbeli állampolgár házastársával közös kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is),
 • ·a harmadik országbeli állampolgár eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett szülői felügyeleti jogot gyakorol,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársának eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
 • ·a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező, a szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy.

 

Nem kaphat családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt a harmadik országbeli állampolgár, ha a családegyesítő:

 • ·vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel legalább egy éve nem rendelkezik,
 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·Fehér Kártyával rendelkezik,
 • ·tanulmányi (beleértve az álláskeresést és a vállalkozás indítást is), képzési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

A családegyesítő házastársa nem kaphat tartózkodási engedélyt, ha a családegyesítő másik házastársa a családi együttélés biztosítása érdekében kiadott tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, és vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, akkor a kérelmet külföldön kell benyújtania.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetben nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Milyen módon nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha Ön

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

A vendégbefektetői tartózkodási engedéllyel rendelkező személy családtagja családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedélyének meghosszabbítása esetén nem feltétel a legalább 90 napos Magyarország területén történő tartózkodás.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

III.A kérelem benyújtása foglalkoztató által

 

Amennyiben az Ön családtagja – akivel a Magyarországon történő családi együttélés céljából együtt kérelmez – vállalaton belüli áthelyezés célú, kutatás célú tartózkodási engedély, Nemzeti Kártya, EU Kék Kártya, illetve Vállalati Kártya iránti kérelmét a foglalkoztatója terjeszti elő, akkor azzal együtt az Ön családi együttélés iránti kérelmét is előterjesztheti a családtagja foglalkoztatója, ha ehhez Ön írásbeli nyilatkozattal hozzájárul és

 • ·még nem utazott be Magyarország területére, vagy
 • ·vízummentesen utazott be Magyarországra, itt jogszerűen tartózkodik, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, vagy
 • ·érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és azt kívánja meghosszabbítani.

 

A kérelmet a foglalkoztató kizárólag az Enter Hungary felületen nyújthatja be.

Az Enter Hungary felület ide kattintva érhető el.

 

Azokban az esetekben, amikor a foglalkoztató útján kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére, ujjnyomat rögzítésére és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a hatóság előtt köteles személyesen megjelenni.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el. Word formátum itt és itt található.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide kattintva érheti el.

 

A kérelem személyes benyújtása esetén a személyes megjelenés alól csak akkor mentesül, ha a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be, azonban ha a hatodik életévét betöltötte, a kérelem benyújtásakor személyesen meg kell jelennie.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás célja az alábbi módokon igazolható:

 • ·születési anyakönyvi kivonattal,
 • ·házassági anyakönyvi kivonattal,
 • ·örökbefogadásról szóló okirattal vagy
 • ·más hitelt érdemlő módon.

 

A menekültként vagy oltalmazottként elismert személyhez történő családegyesítés során a családi kapcsolat fennállása bármilyen hitelt érdemlő módon – különösen DNS-vizsgálattal – igazolható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat csak a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

 

Amennyiben Ön a családi együttélés mellett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is kíván létesíteni, a kérelemhez az előzetes megállapodást, illetve a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okiratot is csatolni kell.

Anyakönyvi kivonat alatt a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

A kérelmezőnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg),
 • ·rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói vagy adóhatósági igazolással,
 • ·a kérelmező családtagja által tett, a kérelmező eltartásának és ellátásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal,
 • ·más hitelt érdemlő módon.

 

Magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

A kérelmezőnek az alábbi iratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·szívességi lakáshasználatról szóló okirat,
 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

        

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Amennyiben a kérelmező kiskorú, igazolnia kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője magyarországi tartózkodásához hozzájárult. A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.
 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

6)Eljárással kapcsolatos egyéb információk

 

A családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély kiadása és hosszabbítása iránti kérelmet az eljáró hatóság összevont kérelmezési eljárás keretében bírálja el, ha Ön a családi együttélés mellett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is kíván létesíteni.

Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatja.

 

7)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési határidő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

Ha a kérelem elbírálása összevont eljárás keretében történik, mert Ön a családi együttélés mellett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is kíván létesíteni, a hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül hozza meg.

 

8)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

Ha a kérelmet a foglalkoztató nyújtotta be, az okmány a foglalkoztató részére kerül kézbesítésre, az általa megadott hivatalos kapcsolattartási címére, ennek hiányában a székhelyére.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

9)Meddig érvényes az engedély?

 

Az engedély érvényességi ideje a családegyesítő tartózkodási jogcímének függvényében kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

 • ·az okmány általános érvényességi ideje legfeljebb 3 év, amely megfelelő feltételek fennállása esetén meghosszabbítható alkalmanként legfeljebb 3 évvel,
 • ·ha a családegyesítő EU Kék Kártyával vagy Vállalati Kártyával rendelkezik, akkor az okmány érvényességi ideje legfeljebb 4 év, amely meghosszabbítható alkalmanként legfeljebb 4 évvel,
 • ·ha a családegyesítő magyar állampolgár, illetőleg EK letelepedési engedéllyel vagy EU tartózkodási kártyával rendelkezik, akkor az okmány érvényességi ideje legfeljebb 5 év, amely meghosszabbítható alkalmanként legfeljebb 5 évvel,
 • ·ha a családegyesítő vendégbefektetői tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor az okmány érvényességi ideje legfeljebb 10 év, amely meghosszabbítható alkalmanként legfeljebb 10 évvel

 

A tartózkodási engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg a kérelmező úti okmányának érvényességi idejét és a családegyesítő tartózkodási engedélyének az érvényességi idejét sem.

 

10)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Munkavégzés

 

Ön jogosult munkát végezni, amennyiben összevont kérelmezési eljárás keretében történt a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása. Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatja.

Ebben az esetben Önnek a családi együttélés célra vonatkozó betétlapon kívül szükséges kitölteni és csatolni a foglalkoztatási célú  tartózkodási engedélyre, a Magyar Kártyára , illetve a Nemzeti Kártyára  vonatkozó betétlapok egyikét is. Ezek közül Önnek azt kell csatolnia, amelyik típusú engedélyre vonatkozó feltételek az Ön foglalkoztatása, illetve az Ön állampolgársága alapján fennállnak (az egyes célok feltételeiről az adott típusú engedély nevére kattintva tájékozódhat).

A foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló szándékát köteles az idegenrendészeti hatóságnál bejelenteni az előzetes megállapodás megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül.

 

 • ·Házasság felbontásának, illetve a házastárs halálának bejelentése

 

Ön köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 30 napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.

 

 • ·További magyarországi tartózkodás joga

 

A családtag – ha más jogcímen nem szerzett tartózkodási jogosultságot – további tartózkodásra jogosult, ha

-   a tartózkodási engedélye első ízben történő kiadásától számított 5 év eltelt, vagy

-   a családegyesítő, illetve a menekültként elismert személy halála esetén, ha a tartózkodás feltételei biztosítottak.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK