Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Az összevont kérelmezési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az összevont kérelmezési eljárásról

 

 1. 1)Mi az összevont kérelmezési eljárás?

 

Az összevont kérelmezési eljárás olyan eljárás, amely a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésének engedélyezésére irányul.

 

 1. 2)Mi az összevont engedély?

 

Az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén az engedélyen szereplő foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

 

 1. 3)Mikor kerül sor összevont kérelmezési eljárás lefolytatására?

 

 1. a)Ha a harmadik országbeli állampolgár az alább felsorolt célokból terjeszt elő tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása kérelmet:
 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély,
 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedély,
 • ·Nemzeti Kártya,
 • ·Magyar Kártya,
 • ·EU Kék Kártya,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély,
 • ·kutatás célú tartózkodási engedély,
 • ·kutatói rövid távú mobilitási igazolás,
 • ·kutatói hosszú távú mobilitási engedély,
 • ·Vállalati Kártya (foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén)
 • ·foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély.

 

 1. b)Ha a kérelmező foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, és az alábbi célokból terjeszt elő tartózkodási engedély kérelmet:
 • ·humanitárius célból (hontalanként elismert személyként; bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből a hatóságokkal együttműködő személyként; vagy olyan személyként, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek mellett, illetve kiskorúként tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak)
 • ·családi együttélés biztosítása céljából

 

 1. c)Ha a kérelmező foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és az alábbi célokból kiadott tartózkodási engedélyek valamelyikével rendelkezik:
 • ·családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély,
 • ·Vállalati Kártya (jogi személy vezető tisztségviselőjeként),
 • ·humanitárius célú (hontalanként elismert személyként; bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből a hatóságokkal együttműködő személyként; vagy olyan személyként, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek mellett, illetve kiskorúként tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak),
 • ·nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedély.

 

Az alábbi személyek esetében nem kerül sor összevont kérelmezési eljárás lefolytatására:

 • ·a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy;
 • ·aki a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik;
 • ·au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgár;
 • ·aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;
 • ·akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített;
 • ·aki befogadott;
 • ·aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EU tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • ·akinek tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő);
 • ·akinek tartózkodási célja tanulmányok folytatása;
 • ·az a harmadik országbeli állampolgár, aki rövid időtartamú tartózkodása alatt munkát kíván végezni.

 

 1. 4)Szakhatósági eljárás az összevont kérelmezési eljárásban

Az összevont kérelmezési eljárás során annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott-e, első fokon a kormányhivatal, másodfokon a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter szakhatóságként jár el.

 

Az eljárás lefolytatásra az alábbi kormányhivatal illetékes:

 • ·főszabályként a harmadik országbeli állampolgár munkavégzésének helye szerinti kormányhivatal;
 • ·ha a munka természetéből adódóan a munkavégzés több vármegye területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kormányhivatal;
 • ·a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több – különböző vármegye területén lévő – telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal.

 

Az alábbi esetekben nem működik közre szakhatóságként a kormányhivatal, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter:

 

ha a harmadik országbeli állampolgár:

 • ·a vendégmunkás-tartózkodási engedély kiadását kérelmezi,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi,
 • ·Nemzeti Kártya kiadását vagy meghosszabbítását kérelmezi,
 • ·munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el,
 • ·jogszabályban meghatározott egyházi személy,
 • ·olyan kutatási tevékenységet végez, amely – a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik,
 • ·olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat,
 • ·hivatásos sportoló,
 • ·hivatásos edző,
 • ·a NATO SOFA Megállapodásban meghatározott, Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója,
 • ·a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes,
 • ·a menekült, oltalmazott családtagja vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon munkaviszonnyal rendelkezett és e jogállására tekintettel – annak figyelembevételével, hogy lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország területén kívül volt – tartózkodási engedélyt kapott munkavállalás céljából, és tartózkodási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelmet nyújt be,
 • ·magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt,
 • ·nemzeti érdekből kiállított tartózkodási engedélyt foglalkoztatási jogviszony létesítése érdekében kérelmez.

 

A szakhatóságként eljáró kormányhivatal az alábbi idő alatt adja meg szakhatósági állásfoglalását az eljáró regionális igazgatóságnak:

 

10 napon belül

 • ·ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes, vagy
 • ·a foglalkoztatásához nem kerül sor munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, valamint
 • ·szezonális munkavállalás esetén, ha a harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtását megelőző öt év során legalább egy alkalommal szezonális foglalkoztatás keretében tartózkodott Magyarországon és az idegenrendészeti és a munkaügyi jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartotta.

8 napon belül

 • ·ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatása vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel kedvezményes foglalkoztatónál vagy minősített kölcsönbeadónál valósul meg,
 • ·az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya kiállítása iránti kérelme ügyében, valamint
 • ·a Magyarországon EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárhoz az EU Kék Kártya kiállítását követően csatlakozó azon – az Európai Unió más tagállama által kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező – családtag tartózkodási engedély iránti kérelme ügyében, akinek családi kapcsolata az EU Kék Kártya birtokosával már az első tagállamban fennállt.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakhatóság eljárása az összevont engedély iránti kérelemre irányuló eljárás határidejébe nem számít bele.

 

A szakhatóság az eljárása során a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlási felhívást bocsáthat ki a kérelmező részére.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK