Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

 

A menekült, valamint az oltalmazott státusszal rendelkező külföldiek nemzetközi védelme egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a személyek hosszabb távon is lehetőséget kapnak a Magyarországon történő társadalmi beilleszkedésre, státuszuk a magyar állampolgárokéhoz hasonló jogokat biztosít számukra, illetve kötelezettségekkel terheli őket. Ezen túl, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján különböző támogatásokra és ellátásokra is jogosultak, melyek célja, hogy elismerésüket követő első időszakban nyújtson segítséget az alapvető létfenntartási feltételek megteremtésében.

A Kormányrendelet alapján elérhető különböző támogatásokra és ellátásokra való jogosultság vagyon- és jövedelemfüggő, melynek meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján történik. A menekült vagy oltalmazott az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha az ügyfél vagy a vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében a szociális vetítési alap összegének 150%-át;
b) családos személy esetében a szociális vetítési alap összegét.

A menekültek és oltalmazottak rászorultságuk esetén az elismerésről szóló határozat közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére – így a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra, valamint utazási kedvezmények igénybe vételére - , valamint jogosultak a jogszabályban meghatározott ellátásokra és támogatásokra.

A befogadó állomáson elhelyezett szociálisan rászorult menekültek és oltalmazottak az alábbi ellátásokra és támogatásokra jogosultak:

·         Elismerésük közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítására (ennek keretében a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra, valamint utazási kedvezmények igénybevételére);

·        Egészségügyi ellátásra;

·        Oktatási, nevelési költségek megtérítésére; továbbá

·        Az ország végleges elhagyásának támogatására.

 

A magánszálláson lakó, szociálisan rászorult menekültek és oltalmazottak az alábbi ellátásokra és támogatásokra jogosultak:

·        Egészségügyi ellátásra;

·        Az ország végleges elhagyásának támogatására;

 

Amennyiben a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat véglegessé válásától számított hat hónapig egészségügyi ellátásra az elismerését kérőkre vonatkozó szabályok szerint jogosult.

 

Az ország végleges elhagyásának támogatása keretében hazatelepülése vagy harmadik országba történő végleges távozása esetén, kérelmére, az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján, az igazolásban megjelölt célállomásig a menekültügyi hatóság egy alkalommal érvényes menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti.

 

A befogadó intézményben elhelyezett menekültek és oltalmazottak számára az elismerésük közlésétől számított legfeljebb harminc napig szállást, napi háromszori (18 év alatti kiskorú, várandós nő és szoptatós anya esetében napi ötszöri) étkezést, (vagy ennek megfelelő értékű étkezési hozzájárulást), valamint személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközöket (vagy ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulást) és szükség szerint ruházatot biztosítanak. A befogadó intézményekben történő elhelyezés a család egységének fenntartása figyelembevételével történik.

Továbbá lehetőséget biztosíthat a befogadó állomás a területén történő munkavégzésre. Az állomás karbantartásához, állagmegóvásához, az ott elhelyezettek ellátásához hozzájáruló munkavégzésért a külföldi havonta legfeljebb a szociális vetítési alap összege 85%-ának megfelelő juttatásban részesülhet.

A menekültügyi hatóság a kérelmezők, továbbá a menekültek és oltalmazottak részére költségvetési forrásból biztosított ellátások kiegészítésére, létfeltételeinek javítására pénzbeli és természetbeni adományt fogadhat el akár természetes akár jogi személyektől. Egyúttal gondoskodik az adományok megfelelő szétosztásáról és nyilvántartásáról.

A befogadó állomáson elhelyezett menekült és oltalmazott meghatározott célból közforgalmi személyszállítást végző szolgáltatóknál („MÁV, „Volán” társaságok) utazási kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez a menekültügyi hatóság a befogadó állomáson elhelyezett menekült és oltalmazott részére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabálynak megfelelő igazolást állít ki. Az igazolás kiállításának alapja lehet, ha az ügyfél hatósági ügyét intézi, vagy ha meghatározott egészségügyi ellátást vesz igénybe a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatónál, illetve társadalmi integrációját elősegítő programban vesz részt, vagy társadalmi integrációját elősegítő civil szervezet segítségét veszi igénybe, továbbá lakhatása megoldása érdekében, vagy álláskeresés, vagy munkavégzés céljából utazik.

 

A befogadó állomáson tartózkodó menekült, valamint az oltalmazott  21. életéve betöltéséig jogosult az oktatási, nevelési költségek jogszabály szerinti megtérítésére.

 

Ezen túlmenően az elismert menekülteket, oltalmazottakat – függetlenül attól, hogy befogadó állomáson, vagy magánszálláson laknak, a magyar állampolgárok jogai illetik meg szociális, munkavállalási, valamint oktatási tekintetben. Ennek megfelelően a nemzetközi védelemben részesített menekült, oltalmazott személyek ugyanolyan feltételek mellett, ugyanazon szociális jellegű juttatásokra és támogatásokra jogosultak, mint a magyar állampolgárok szociális rászorultságuk esetén, valamint Magyarországon történő munkavállalásukhoz nem szükséges munkavállalási engedély.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK