Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Az Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának bemutatkozása

 

Az MRTT Migrációs Tagozata a Magyar Rendészettudományi Társaság önkormányzattal rendelkező testületi szerve, a migrációval összefüggő tudományos tevékenység műhelye, mely hivatalosan 2009. március 16-án alakult meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban.

 

A Migrációs Tagozat célja a legális és az illegális migrációval, az idegenrendészettel és a menekültüggyel kapcsolatos eljárások, az európai uniós követelményeknek is megfelelő, a migrációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati folyamatok tanulmányozása, megismertetése, valamint a migrációval közvetlenül vagy közvetve összefüggő valamennyi ismeret tudományos kutatása, rendszerbe foglalása, fejlesztése és hasznosítása.

 

Tudományos tevékenységei körében rendszeresen szervez konferenciákat és szimpóziumokat, továbbá évente pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

 

A Migrációs Tagozat befogadó intézménye a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, aminek székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

 

A tagozatnak mintegy ötven aktív tagja van, tevékenységét éves munkaterve és ügyrendje alapján végzi. Programjaihoz elsősorban a Hanns-Seidel Alapítvány és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nyújt anyagi támogatást.

 

A Migrációs Tagozat elnöke:

·        Kovács Gyula, a BMH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója

 

Az Elnökség tagjai:

·        Crisán Andrea, a BMH Dokumentációs Központjának vezetője

·        Dr. Kiss Attila, a BMH Általános Főigazgató-helyettese

·        Klenner Zoltán, az NKE RTK Bevándorlási és Állampolgársági Tanszékének oktatója, a Migrációs Tagozat titkára

·        Lesták Tamás, a BMH Nemzetközi Együttműködési Főosztályának vezetője

·        Nagy Diána, a BMH Gazdasági Főosztályának vezetője

·        Dr. Windt Szandra PhD, az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársa

Felelősségi rendszer

Elnökség

Elnök

Kovács Gyula: Vezeti, irányítja és koordinálja az Elnökség működését. Kapcsolatot tart az MRTT Elnökségével, az MRTT más tagozatainak elnökségeivel és a BMH Tudományos Tanáccsal. Előkészíti és benyújtja a Hanns Seidel Alapítvány éves pályázati keretében megpályázható pályázati anyagot. Az Elnökséggel együttműködésben meghatározza a Hivatal honlapján, intranetjén, valamint az MRTT MT folyóirat honlapján szükséges módosításokat, frissítéseket, fejlesztéseket.

Titkár

Klenner Zoltán: Ellátja az MRTT Migrációs Tagozatának működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, különös tekintettel az Elnökségi ülések, hazai rendezvények és pályázati kiírások során felmerülő feladatokra. (Levelezések, emlékeztetők, összefoglalók készítése, pályázatok megjelentetése, a beérkező pályázatok adminisztrálása, postázás előkészítése.)

Tagok

Dr. Kiss Attila: Koordinál az Elnökség és a BMH vezetése között a döntésre váró ügyek tekintetében, különösen a hazai és nemzetközi konferenciák időpontjára és napirendi pontjaira vonatkozó döntések esetén.

Crisán Andrea: Felelős szerkesztőként összeállítja a MRTT MT által kiadott, rendszeresen megjelenő elektronikus folyóiratot, általános bírálóként közreműködik a beérkezett pályaművek kiértékelésében.

Lesták Tamás: Ellátja a hazai és nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos szervezési, postázási feladatokat a BMH Nemzetközi Együttműködési Főosztályának támogatásával. A szakterületéhez kapcsolódó témában beérkezett pályaművek esetén közreműködik a pályaművek kiértékelésében. A felelősségi rendjébe eső témaköröket érintően véleményezi a Hanns Seidel Alapítvány számára benyújtandó pályázati anyagot. A Hivatal honlapján, intranetjén, valamint az MRTT MT folyóirat honlapján intézkedik az Elnök és az Elnökség által meghatározott frissítések, karbantartások, fejlesztések végrehajtásáról a Nemzetközi Együttműködési Főosztály bevonásával.

Nagy Diána: Az MRTT MT munkaprogramja alapján elkészíti az MRTT MT éves költségvetési tervét, figyelemmel kíséri a jóváhagyott költségvetési terv megvalósulását. Koordinálja a költségvetésben szereplő kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat és az azokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket. 

Dr. Windt Szandra: Közreműködik a tagozat tudományos tevékenységének tervezésében, szervezésében, általános bírálóként közreműködik a beérkezett pályaművek kiértékelésében.

 

Pályázatok

 

Folyóirat

A folyóirat 2015. évi első száma 2015/1. száma  megtekinthető

A folyóirat 2016. évi decemberi száma 2016/decemberi. szám megtekinthető.

A Migráció és Társadalom folyóirat honlapjának karbantartása folyamatban van. A folyamatos megjelenés biztosítása érdekében a folyóirat 2018. évi első száma addig is itt 2018/1. szám megtekinthető.

 

Rendezvények

- 2017.06.15-16. Nemzetközi konferencia - „Változások a migrációs válságkezelésben 2016-2017-ben Európában és Magyarországon”

- 2018. 09.19-i  Nemzetközi konferencia  - „Európa határokkal – Határok nélkül? Mobilitás, legalitás, illegalitás” című nemzetközi konferenciáról

 

Éves beszámolók

- 2010

- 2011

- 2012

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.