Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

OIFlogo

 

 

A nyertes pályázók részére szóló tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás megadására és Megállapodás megkötésére vonatkozó a szélessávú infrastruktúra–fejlesztéshez szükséges eljárásrend és ügymenet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál

1338/2015.(V.27.) Korm.határozat 1. pontja alapján

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2003.évi C. törvény alapján az alábbi eljárásrendet adja közre a szélessávú infrastruktúra–fejlesztés kiépítéséhez szükséges eljárásrend egyszerűsítése érdekében:

 

Kivonat a hivatkozott törvényből:

X. Fejezet AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA HARMADIK SZEMÉLYEK
RÉSZÉRŐL

 Ingatlanhasználat, közös építményhasználat

94. § (2)244 Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban állami tulajdonban álló közterületen vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával vagy más fizikai infrastruktúra elemeinek vagy más hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának felhasználásával kell elhelyezni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához a magyar állam tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulása nem szükséges, de az igénybevételről és annak módjáról a tulajdonosi joggyakorlót írásban értesíteni kell. Jelen rendelkezés nem mentesíti az igénybevevőt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői hozzájárulásának kérésére vonatkozó kötelezettsége alól.

A 2003.évi C. törvény 94.§ (2) bekezdése értelmében az elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséhez, a nyertes pályázóknak be kell szereznie az állami vagyonkezelő hozzájárulását, hozzájáruló nyilatkozatát, mely a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal teljes területén az alábbi egységes eljárásrend szerint díjtalanul történik:

A nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania személyesen vagy postai úton a Megállapodás megkötéséhez és a vagyonkezelői nyilatkozat-hozzájárulás kiadásához 1 nyomtatott példányban illetékességi területenként az alábbi címekre:

1.Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Bicske-Debrecen és Vámosszabadi vonatkozásában)

Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, Bicske

Döntéshozó: Székely Béla igazgató

-    Cím: 2060 Bicske, Csabdi út 20., Tel:+36/20-313-5256

-    E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-    Ügyintézők:

o       Weigl Csaba Tel.+36/22-350-907, +36/30-557-7548

o       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

o       Bálint András Tel. +36-22-350-907,+36/20-500-3003

o       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vámosszabadi Telephely (Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.)

Ügyintéző: Gláser Attila Tel.: +36/30-242-7317

       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2.Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ - Békéscsaba

Döntéshozó: dr. Mátó Róbert igazgató

Tel.:+36/30-535-3770

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. Pf.365

-       Ügyintézők:

o       Szabó Márton Tel.:66/452-617/112 mellék

o       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

o       Dohányosné Simon Melinda Tel.:66/452-617/105 mellék

o       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal minden más érintett területén

Döntéshozó: Dickmann Irén gazdasági főigazgató–helyettes

-    Cím:1117 Budapest, Budafoki út 60.

-    Postacím:1903 Budapest, Pf.314

-    Ügyintézők:

o       Galamb Ferenc Tibor műszaki osztályvezető Tel.:+36/30-9369239

o       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kérelem az alábbi mellékletek becsatolásával

 

Ha a kérelem nem világos, ellentmondó, vagy hiányos, a kérelmezőt határidő tűzésével a hiányok pótlására hívja fel a BMH és egyben tájékoztat, hogy annak elmaradása a kérelem kedvező elbírálásának, illetve a kérelmezett Megállapodás és a tulajdonosi-vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátásának  akadályát képezi.

Nyilatkozat arról, hogy a fizikai infrastruktúra felhasználása a nyilvános nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges,

a)      a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény megjelölését, annak jellemzőit, elhelyezésének helyét, módját és helyigényét,

b)      a fizikai infrastruktúra igénybe venni kívánt elemeinek megjelölését,

c)      az igényelt használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog pontos tartalmát,

d)      az elektronikus hírközlési építményen elhelyezni kívánt elektronikus hírközlési berendezések megjelölését, műszaki jellemzőit,

e)      az elektronikus hírközlési építmény létesítését követően az építmény környezetének helyreállítására vonatkozó terveket.

f)        megállapodás tervezet elektronikusan szerkeszthető formában

g)      egyértelmű díj ajánlat a szolgalmi jog vagy más használati jog ellenértékeként fizetendő díjakról.

A vagyonkezelő a fenti dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül írásban Megállapodást köt a nyertes pályázóval, írásban válaszol a nyertes ajánlattevőnek és adja meg a vagyonkezelői hozzájárulást vagy utasítja el a benyújtott kérelmet.

A vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele a Megállapodás előzetes megkötése.

A BMH mint vagyonkezelő az alábbi esetben megtagadja a vagyonkezelői hozzájárulás megadását:

a)      a nyertes pályázó és a BMH között nem jött létre a Megállapodás

b)      a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény helyigénye meghaladja a vagyonkezelő rendelkezésére álló meglévő- vagy tervezett helyigényt,

c)      a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése sérti vagy közvetlenül és nyilvánvalóan veszélyezteti az emberi életet, egészséget vagy a vagyonbiztonságot,

d)      a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése az annak létesítésével érintett hálózat vagy más hálózatok működését, biztonságát vagy integritását akadályozza vagy veszélyezteti,

e)      a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak működése az annak létesítésével érintett hálózat útján nyújtott szolgáltatásokkal súlyos interferenciát okoz vagy e szolgáltatások nyújtását egyéb módon akadályozza vagy veszélyezteti.

 

Elektronikus hírközlési építmény létesítésére irányuló megállapodás megkötése és annak alapvető részletei

 

A használattal összefüggő műszaki és egyéb feltételeket az elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, használója és a BMH közötti megállapodásban kell meghatározni.

A Megállapodásnak minimálisan ki kell térnie az alábbiakra:

-    a szolgalmi vagy más használati jogot alapító részletek

-    az elektronikus hírközlési szolgáltató az érintett ingatlan tulajdonosának, vagyonkezelőjének a szolgalmi jog vagy más használati jog megállapodás útján történő alapítására vonatkozó ajánlata, amely tartalmazta a BMH részére fizetendő ellenértéket tartalmazó egyértelmű díj ajánlatot, valamint az ellenértékre vonatkozó számításokat.

-    az elektronikus hírközlési szolgáltató erre felhatalmazott képviselője belépési jogát az érintett ingatlan területére az elektronikus hírközlési építmény és berendezések ellenőrzése, karbantartása és a hibaelhárítások módjára,

-    tartalmaznia kell elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzőit, és a rá vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékeket,

-    részleteket az elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséről, az a szomszédos ingatlanok tulajdonosait a jogaik gyakorlásában a környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékeken belül – a körülmények által lehetővé tett – legkisebb mértékben zavarja.

  ha a jogszerűen létesített építmény eltávolítása vagy áthelyezése szükséges, akkor e munkálatokat annak költségére kell elvégezni, akinek érdekében ez felmerült. Jogszerűen építettnek kell tekinteni azt az építményt is, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-a szerint fennmaradási engedélyt kapott.

-    a BMH vagyonkezelésében álló területen található elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és üzemeltetésének minden költsége a nyertes pályázót terheli. A nyertes pályázó az esetleges közmű üzemeltetéshez köteles a BMH főórái mellé almérőket felszereltetni és a mért költségeket a BMH irányában a szakmai szabályok szerint rendszeresen rendezni.

A BMH biztosítja az internetes honlapján, hogy a vagyonkezelői hozzájárulással összefüggő eljárásra, díjra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz minden érdekelt könnyen hozzáférhessen, ezen információkat rendszeresen felülvizsgálja.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.