Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Befogadó Állomás Debreceni Telephely, valamint a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ a 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat értelmében tevékenységét 2015. december 31-én megszüntette.

 

Alapokmányok

Költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedések

Szöveges beszámoló

Közbeszerzési terv és statisztika

Mobiltelefon használat

Külföldi kiküldetések

Gépjármű-használati adatok

5 millió forint feletti szerződések

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1.        Fejezet száma, megnevezése:                                                         XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2.        Költségvetési szerv

a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám:                                 722744

- megnevezése:                                                                   Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

- székhelye:                                                                        1117 Budapest, Budafoki út 60.

- szakágazati besorolása:                                                752130

- alapító okirat száma, kelte:                                          106-TI-3532/2007., 2006. 12. 29.

b) szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma:                                         

Központi szervek összesen: 233 fő                

- Főigazgató                                                                                                                           1 fő

- Főigazgatói Titkárság:                                                                                                       4 fő    

- Humánpolitikai Főosztály:                                                                                                8 fő    

- Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Igazgatóság                                                      30 fő

- Ellenőrzési Főosztály:                                                                                                        6 fő                

- Menekültügyi Igazgatóság:                                                                                            24 fő                

- Idegenrendészeti Igazgatóság:                                                                                       64 fő                

- Állampolgársági Igazgatóság:                                                                                        46 fő                

- Gazdasági és Informatikai Igazgatóság:                                                                        50 fő

                Területi szervek összesen: 589 fő                                                                 

- Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, Budapest:                              253 fő                    

- Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Debrecen:                                                        71 fő                

- Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged:                                                                69 fő                

- Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc:                                            48 fő                

- Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs:                                                               47 fő                

- Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Székesfehérvár:                                       50 fő                

- Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Győr:                                                       51 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                                      nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                        nemleges

d) tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:  

- 1997. évi CXXXIX. törvény – a menedékjogról  

- 172/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet – a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a        menedékesek okmányairól  

- 25/1998.(II.18.) Korm. rendelet – a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya        alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

- 24/2001. BM rendelet – a menekültügy szervezeti rendszeréről, valamint a befogadó állomások      feladatairól  

- 2001. évi XXXIX. törvény – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról  

- 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.     évi XXXIX. törvény végrehajtásáról   - 25/2001. (XI. 21.) BM rendelet – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.     évi XXXIX. törvény végrehajtásáról  

- 27/2001. (XI. 29.) BM-IM együttes rendelet – az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet        végrehajtásának szabályairól  

- 35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet – a külföldiek beutazásával és tartózkodásával        kapcsolatos eljárások díjáról  

- 1993. évi LV. törvény – a magyar állampolgárságról    

- 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény        végrehajtásáról  

- 2007. évi I. törvény – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek     beutazásáról és tartózkodásáról   

- 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  

- 9/2006. (IK 12.) IRM utasítás – ai Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezethez tartozó     egyes költségvetési szervek elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: Hazai anyakönyvvezéssel kapcsolatos feladatok átvétele, személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása Regionális igazgatóságok, ügyfélszolgálati irodák elhelyezési feltételeinek javítása Ügymenet-támogató informatikai rendszerek fejlesztése A Hivatal és a területi szervek közötti adatátvitel minőségét javító fejlesztések megvalósítása Idegenrendészeti és menedékjogi törvény módosítását követően az új nyomtatványok rendszerbe-állítása

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:                              

a)      az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszaályokban az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat;

b)      központi idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

c)      központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;

d)      végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérlettel történő átszállításokat,

e)      szakirányító jogkört gyakorol az elsőfokú hatóságok tevékenysége felett,

f)       kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:                                nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:                                                        4.822.387 eFt

- saját bevételi előirányzat:                                                 206.900 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:                                             0 eFt

- támogatási előirányzat:                                  4.615.487 eFt

- engedélyezett létszámkeret:                                                  822 fő

- január 1-jei betöltött létszám:                                                822 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:                            nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                                - szakfeladat száma, megnevezése:                  

751328                                 menekültügy, letelepedés

Budapest, 2007. február 21.

                                Dr. Végh Zsuzsanna S.K.                                                                 Dr. Horváth Endre S.K.                                         főigazgató                                                                                  főigazgató-helyettes

Kategória: Üvegzseb
Bővebben...
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A
 

1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

 

2. Költségvetési szerv
 

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722744

- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

- székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

- szakágazati besorolása: 842470

- alapító okirat száma, kelte: 106-TI-3532/2007., 2006. 12. 29.

 

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Központi szervek összesen: 240 fő
 

- Főigazgató     1 fő

- Főigazgatói Titkárság:     4 fő

- Humánpolitikai Főosztály:     8 fő

- Általános főigazgató-helyettes:     8 fő

- Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Főosztály   33 fő

- Állampolgársági Igazgatóság:   56 fő

- Idegenrendészeti Igazgatóság:   61 fő

- Menekültügyi Igazgatóság:   24 fő

- Gazdasági főigazgató-helyettes     2 fő

- Gazdasági Főosztály:   27 fő

- Informatikai Főosztály:   11 fő

- Belső Ellenőrzési Osztály:     5 fő


Területi szervek összesen: 582 fő

- Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, Budapest: 246 fő

- Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Debrecen:   72 fő

- Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged:   68 fő

- Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc:   48 fő

- Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs:   48 fő

- Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Székesfehérvár:   49 fő

- Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Győr:   51 fő

 

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:   nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemlege

 

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 2007. évi LXXX. törvény – a menedékjogról

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény    végrehajtásáról

- 52/2007.(XII. 11.) IRM rendelet – a menekültügy szervezeti rendszeréről   

- 2007. évi I. törvény – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

- 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező  személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

- 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

- 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

- 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról

- 25/2007. (V. 3.) IRM rendelet – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik  országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

- 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet – a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet – az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

- 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezó személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő  közegészséget veszélyeztető betegségekről

- 1993. évi LV. törvény – a magyar állampolgárságról

- 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

- 1982. évi 17. tvr – az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

- 6/2003. (III. 7.) BM rendelet – az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

- 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról

- 9/2006. (IK 12.) IRM utasítás – ai Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: A 2008. január 1.-jén hatályba lépett új menedékjogi törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatok (új nyomtatványok rendszerbe-állítása, befogadás rendszerének átalakítása). - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszaályokban az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat;
b) központi idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
c) központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
d) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérlettel történő átszállításokat,
e) szakirányító jogkört gyakorol az elsőfokú hatóságok tevékenysége felett,
f) kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nemleges - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nemleges - részvétel gazdasági társaságban: nemleges
 
e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
 

- kiadási előirányzat: 4.950.826 eFt

- saját bevételi előirányzat:    206.900 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:               0 eFt

- támogatási előirányzat: 4.743.926 eFt

- engedélyezett létszámkeret:           822 fő

- január 1-jei betöltött létszám:           822 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges


f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma, megnevezése:

751328 menekültügy, letelepedés


Budapest, 2008. február 20.
Dr. Végh Zsuzsanna s.k.                                                                                               Dr. Horváth Endre s.k. főigazgató                                                                                                                                    gazdasági főigazgató-helyettes

Kategória: Üvegzseb
Bővebben...

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.