Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Bicske (14)

Bicske

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés[1]

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: BÁH Befogadó Állomás, Bicske
2. A szervezet típusa:
a)      állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)─h) pontok;
b)      helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c)      közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok;
d)      egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része):
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás-megrendelés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatási koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):

Árubeszerzés

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 125.  § (1) 125.  § (2) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (4) d) 257.  § (2) a)* 257.  § (2) b)* 257. § (2) c)* Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Építési beruházás/Építési koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) c) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (3) b) 139.  § (2)* 257.  § (2) b)** 257.  § (2) c)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes közbeszerzés                    

*Csak építési koncesszió esetében.
** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) d) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a) 125.  § (3) b)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (5) 257.  § (2) b)* 257.  § (2) c)* 267.  § (2)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében. 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke:
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 5 853 e Ft
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában


1. Ajánlatkérő neve, címe:
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:
a)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;
b)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;
c)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia tekintetében;
d)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;
e)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;
f)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;
g)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést;
h)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;
i)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér tekintetében;
j)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):


[1] A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

Kategória: Bicske
Bővebben...

Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske

2007. évi költségvetési beszámolójához

1. Feladatkör, tevékenység
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján
Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720861
- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Bicske
- székhelye: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.
- A menekültként elismerésüket kérők és menekültek tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti alapellátás biztosítása.
- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról
- 25/1998.(II.18.) Korm. rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.  törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és  támogatásáról
- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

A szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés.
2007. évben a szakmai feladatokban változás nem következett be.

2. Az előirányzatok alakulása:
e Ft

Kiadások Bevételek
Előirányzatok Teljesítés Előirányzatok Teljesítés
Eredeti Módosított 196 844 Eredeti Módosított 198 255
141 989 198 255 141 989 198 2553. Kiadások alakulása:
3/1. Személyi juttatások
A dolgozói létszám alakulása:
2007. évi engedélyezett állománytábla szerinti és a tényleges közalkalmazotti létszámunk 12 fő volt.
Eredeti előirányzata 30 204 e Ft, a módosított előirányzat 34 503 e Ft, a teljesítés 33 837 e Ft. Évközben az alábbi előirányzat módosítások történtek:
·  Kormányzati hatáskörben 13. havi illetményre: 982 e Ft
·  Fejezeti hatáskörben a BÁH-tól jutalmazásra: 1 800 e Ft
·  IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás: 365 e Ft
·  Pályázati támogatáshoz önrész többletbevételből: 155 e Ft
A 666 e Ft maradvány az IRM Bűnmegelőzési pályázatból foglalkoztatott szociális asszisztens 2008. évre áthúzódó bére. 

3/2. Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti előirányzata 9 785 e Ft e Ft a módosított előirányzat 11 005 e Ft. 1 220 e Ft előirányzat módosítás történt.
· Kormányzati hatáskörben 13. havi illetmény járuléka: 314 e Ft
· Fejezeti hatáskörben a BÁH-tól: 576 e Ft
· IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás járuléka: 436 e Ft
· Pályázati támogatáshoz önrész többletbevételből: 49 e Ft
· Átcsoportosítás dologi kiadásokra: - 155 e Ft
A költségvetési tétel teljesítése 10 785 e Ft. A 220 e Ft maradvány a fenti személyi juttatás maradványának járuléka.

3/3. Dologi kiadások
A dologi kiadások eredeti előirányzata 100 500 e Ft volt, a módosított előirányzat 121 300 e Ft. 20800 e Ft előirányzat módosítás történt.
· 3 816 e Ft BÁH- tól fejezeti hatáskörben
· 2 147 e Ft EMA önrész támogatás fejezeti hatáskörben,
· 2 524 e Ft a 2006. évi maradvány saját hatáskörben,
· 8 402 e Ft EMA támogatás saját hatáskörben
· 2 199 e Ft IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás saját hatáskörben, 
· 155 e Ft átcsoportosítás MAJ-ról saját hatáskörben,
· 5 373 e Ft többletbevételből saját hatáskörben
· -3 816 e Ft átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra.

A dologi kiadások teljesítése 120 775 e Ft. A maradvány 525 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.
2007. évben a reálisabb tervezési előirányzatokból, a nyertes pályázati támogatásokból, a működési bevételeinkből tervszerűbb gazdálkodás valósulhatott meg. Takarékossági intézkedéseink következtében az ellátottak részére folyamatosan biztosítani tudtuk a kötelező ellátásokat, gyógyszert, felszerelést, valamint a Befogadó Állomás épületein a legszükségesebb karbantartási munkákat el tudtunk végeztetni. 2007.-ben is folyamatosan festettünk, mázoltattunk az EMA pályázati pénzből foglalkoztatott menekülttel.   Festésre került a rendészet, az egészségügyi blokk, a sportcsarnok, valamint a lakószobák nagy része. Év végén a „C" épületrész hátsó vizesblokkjában teljes karbantartás valósult meg.
2007. évben többletbevételeinkből jelentős összeget tudtunk fordítani dologi kiadásokra, melyből biztosítottuk a Bűnmegelőzési pályázat 10 % önrészét, valamint nagyobb mennyiségi tisztálkodási felszerelést, karbantartási anyagot, kis értékű tárgyi eszközöket tudtunk beszerezni. A kiemelt előirányzaton a teljesítés az eredetileg tervezetthez képest 120,17 %

3/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 1500 e Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés a befogadottak költőpénzének jogszabályi emelése miatt 1883 e Ft, 125,5% lett. A 333 e Ft többletet a működési bevétel többletből tudtuk teljesíteni.

3/5. Intézményi beruházási kiadások
Eredeti előirányzat nem volt. A módosított előirányzat és a teljesítés 29 564 e Ft. Ebből 28 816 e Ft-ból a Befogadó Állomás kazánháza került felújításra. A felújításhoz az IRM-től energiaracionalizálási pályázaton nyertünk 22 000 e Ft visszafizetendő kölcsönt.  A kölcsönt 5 év alatt kell visszafizetni. Az önrészből 3 816 e Ft-ot a BÁH biztosított, 3 000 e Ft működési többletbevételből keletkezett.
Ezen kívül szintén többletbevételből 748 e Ft-ért a tönkrement gázórát cseréltük le, valamint számítástechnikai eszközöket szereztünk be.

4. Bevételek alakulása:
4/1. A működési bevételek
Eredeti előirányzata 16 000 e Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés 25 705 e Ft, 160,7 % lett.
Működési bevételeink szabad kapacitások kihasználásából keletkeztek; mint személyszállítási szolgáltatás, lakószobák, élelmezési részleg bérbeadása, valamint a tovább számlázott energia költségek megtérítése.

4/2. Költségvetési támogatás

Eredeti előirányzata 125.989 e Ft, a módosított előirányzat 135.624 e Ft, a teljesítés 135.624 e Ft. A teljesítés az eredeti előirányzat 107,6 %-a.


5. Pályázatok
EMA pályázat:
2007. évben két pályázatunk volt.
1.      „Kultúrált környezet, minőségi szolgáltatás II" a nyersanyagnorma emelés és a menekültek foglalkoztatási programja.
2.      „Magyarországon magyarul" a befogadó állomáson belüli magyar nyelvoktatás.

Mindkét pályázat sikeres volt, a kitűzött célt teljesíteni tudtuk. A pályázatok önrészét 2007. évben az IRM biztosította. A két pályázatra 5 361 e Ft EMA támogatást, valamint 2 147 e Ft önrész támogatást kaptunk.

IRM Bűnmegelőzési pályázat:
2007.-ben 4 000 e Ft pályázati támogatást kaptak, melyből menekültjeink gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, babaápolási cikkeket, műtététi és fogászati ellátáshoz támogatást, pszichiátriai segítséget kaptak, valamint egy szociális asszisztenst tudtunk foglalkoztatni az integráció elősegítéséhez.

5. Adomány
2007.-ben a befogadó állomás adományba higiéniai felszerelést, élelmiszert, tisztítószert, mosószert, használt ruhát és bútort, valamint gyógyszert kapott 791 e Ft értékben. Az adomány egy részét a Hivatalon keresztül kaptuk, jelentős adományozónk volt Magyarországon Élő Francia Feleségek Egyesülete, ahonnan karácsony előtt kaptunk ajándékokat, édességet és tisztítószereket.

5.1. Előirányzat-maradvány
5.1.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.
A 2005. évi maradvány összege 10 265 e Ft volt, ebből 10 264 e Ft kiadási előirányzaton 1 e Ft a bevételi előirányzaton keletkezett.  8 297 e Ft a Költségvetési törvény 51.§ (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése.  1 968 e Ft a teljesített EMA pályázatokra kapott támogatás. A maradványt a kötelezettségvállalásnak megfelelően 2005. évről áthúzódó dologi kiadásokra használtuk fel.

5.1.2. A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezése
2006. évi előirányzat maradványunk 2 524 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A pénzmaradványunk 3 623 e Ft, melyből 1099 e Ft a függő bevételként jelentkező kaució összege.

6. Egyéb
6.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézményi vagyon állományváltozásában csökkenésként hatott a meglévő immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése.
Növekedésként jelentkezett az ingatlanoknál a konyhatérbe a gáz bevezetése, valamint a konyhai légbefúvó, elszívó kialakítása (5662 e Ft), a tárgyi eszközöknél számítógépek vásárlása (461 e Ft).

3.2. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
2007. évben a Befogadó Állomáson kiszervezésre nem került sor. A korábbi években kiszervezett takarítást, karbantartást, a rendészet működését, élelmezési ellátást külsős vállalkozók látják el. Menekültellátásban a szociális munka terén főleg EMA támogatásból alapítványok munkatársai segítenek.

Bicske, 2008. április 22.

Hős Sándor sk. igazgató

Vidák Mária sk. gazdaasági osztályvezető

Kategória: Bicske
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720861

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Bicske

- székhelye: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1025/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 3 fő

- szoc. információs csoport: 6 fő

- porta szolgálat: 5 fő

- egészségügyi szolgálat: 4 fő

- gazdasági osztály: 6 fő

- gondnokság: 12 fő

- élelmezési szolgálat: 11 fő

c) szervezeti kapcsolódásai - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 203.846 eFt

- saját bevételi előirányzat: 8.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 195.346 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 47 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 47 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Bicske, 2004. április 7.

Kategória: Bicske
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720861

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Bicske

- székhelye: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1025/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 2 fő

- szociális és menekültellátási csoport: 6 fő

- gazdasági osztály: 8 fő

- élelmezési szolgálat: 8 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

 

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 191.714 eFt

- saját bevételi előirányzat: 8.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 183.214 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 24 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 24 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Bicske, 2005. március 18.

Kategória: Bicske
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

 

1.        Fejezet száma, megnevezése:                                                         XI. Belügyminisztérium

2.        Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám:                                 720861

- megnevezése:                                                                   BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Bicske

- székhelye:                                                                        2060 Bicske, Csabdi u. 20.

- szakágazati besorolása:                                                752130

- alapító okirat száma, kelte:                                          A-1025/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:  

                                                                                                                      

- igazgatás:                                           2 fő                                                                                                                       - szociális és menekültellátási    csoport:                                            4 fő        

- gazdasági osztály:                           6 fő


c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                     

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                       

nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:  

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról  

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá                 tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: új feladat meghatározása nem történt

 

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 

                                               a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és

menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt  

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről              

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését      

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít  

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat      

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

                                          g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását    

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal        

 
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:                               

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:                                                        173 234 eFt

- saját bevételi előirányzat:                                                  8.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:                                          0 eFt

- támogatási előirányzat:                                  164 734 eFt

- engedélyezett létszámkeret:                                                 12 fő

- január 1-jei betöltött létszám:                                               23 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:                            nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                                - szakfeladat száma:                                                           751328

- szakfeladat megnevezése:                                              menekültügy, letelepedés

 

           Bicske, 2006. március 31.

Kategória: Bicske
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1.        Fejezet száma, megnevezése:                                                         XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2.        Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám:                                 720861

- megnevezése:                                                                   Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Bicske

- székhelye:                                                                        2060 Bicske, Csabdi u. 20.

- szakágazati besorolása:                                                752130

- alapító okirat száma, kelte:                                          106-TI-3532/1/2007.., 2006. 12. 29.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:                   

- igazgatás:                                           2 fő                                                                                                                      

- szociális és menekültellátási    csoport:                                            4 fő        

- gazdasági osztály:                           6 fő


c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                    

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                       

nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:  

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról  

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá                 tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: új feladat meghatározása nem történt

 

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

                                                a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és

menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt  

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről          

 c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését      

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít  

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat      

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

                                          g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását    

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal         


- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:                               

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:                                                        141.989 eFt

- saját bevételi előirányzat:                                                16.000 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:                                          0 eFt

- támogatási előirányzat:                                  125.989 eFt

- engedélyezett létszámkeret:                                                 12 fő

- január 1-jei betöltött létszám:                                               12 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:                            nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                                - szakfeladat száma:                                                           751328

- szakfeladat megnevezése:                                              menekültügy, letelepedés

 

Bicske, 2007. február 16.

                Hős Sándor                                                                                                                        Vidák Mária                  igazgató sk.                                                                                                            gazdasági osztályvezető sk.

Kategória: Bicske
Bővebben...
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján
 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720861

- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske

- székhelye: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.

- szakágazati besorolása: 842470

- alapító okirat száma, kelte: 106-TI-3532/1/2007.., 2006. 12. 29.


b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 2 fő

- szociális és menekültellátási csoport: 4 fő

- gazdasági osztály: 6 fő


c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:  

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:

nemleges


d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.törvény végrehajtásáról

- 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről


- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal


- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges


e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 163.200 eFt

- saját bevételi előirányzat: 16.000 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 147.200 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 12 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 12 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges


f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés


Bicske, 2008. február 20.
Hős Sándor s.k.                                             Vidák Mária s.k. igazgató                                              gazdasági osztályvezető

Kategória: Bicske
Bővebben...

2017. év

2017. II. negyedév

2017. I. negyedév

 

 

2016. év

2016. III. negyedév

2016. II. negyedév

2016.I. negyedév (március 31.)

 


 

2015. év

2015.IV. negyedév

2015.III. negyedév (október 9.)

2015.II. negyedév (augusztus 24.)

2015.I. negyedév (Július 17.)

 


 

2014. év

2014. február 4.

 


 

2013. év

2013. III. negyedév (2013. november 17.)

2013. április 30. 


2010. év  

2010. október 01.

 


 

2009. év

2009. június 10.

2009. június 10. (.ods) (2012. június 05.)

 


 

2008. év

2008. október 20.

2008. október 20. (2012. június 05.)

2008. június 10.

2008. június 10. (.ods) (2012. június 05.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Bicske
Bővebben...

 

2015. évi adatok:

2015./2. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. július 22.)

2015./1. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. április 17.)

 


 

2014. évi adatok:

2014./2-3-4. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. január 21.)

2014/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. április 15.)

 

2013. évi adatok:

2013/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. november 07.)

2013/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. augusztus 01.)

2013/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. április 30.)

2012. évi adatok:

2012/4. negyedév gépjármű használati adatok (2013. január 23.)

2012/3. negyedévi géphármű használati adatok (2012. október 17.)

2012/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. július 17.)

2012/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. május 02.)

2011. évi adatok:

2011/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. május 25.)

2011/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. augusztus 18.)

2011/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. november 09.)

2011/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2012. február 01.)

2010. évi adatok:

2010/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. január 11.)

2010/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. november 03.)

2010/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. augusztus 11.)

2010/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. április 21.)

2009. évi adatok:

2009/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. február 03.)

2009/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. november 08.)

2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. szeptember 03.)

2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2009/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. április 27.)

2008. évi adatok:

2008/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. február 06.)

2008/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2008. október 20.)

2008/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2008. július 24.)

2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok 

2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2007. évi adatok:

2007 évi gépjármű-használati adatok

2007 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

Kategória: Bicske
Bővebben...

2017. évi adatok:

2017. I-II. negyedév

2016. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2016. I-II. negyedév

 

2015. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2015/4. negyedév (2016.01.20.)

Mobiltelefon használat 2015/3. negyedév (2015. október 16.)

Mobiltelefon használat 2015/2. negyedév (2015. július 22.)

Mobiltelefon használat 2015/1. negyedév (2015. április 17.)

 


 

2014. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2014/2-3-4. negyedév (2015. január 21.)

Mobiltelefon használat 2014/1. negyedév (2014. április 15.)

 

2013. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2013/4. negyedév (2014. február 4.)

Mobiltelefon használat 2013/3. negyedév (2013. november 07.)

Mobiltelefon használat 2013/2. negyedév (2013. augusztus 01.)

Mobiltelefon használat 2013/1. negyedév (2013. április 30.)

2012. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2012/4. negyedév (2013. január 23.)

Mobiltelefon használat 2012/3. negyedév (2012. október 17.)

Mobiltelefon használat 2012/2. negyedév (2012. július 17.)

Mobiltelefon használat 2012/1. negyedév (2012. május 02.)

2011. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2011/1. negyedév (2011. május 25.)

Mobiltelefon használat 2011/2. negyedév (2011. augusztus 18.)

Mobiltelefon használat 2011/3. negyedév (2011. november 09.)

2010. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2010/4. negyedév (2011. január 11.)

Mobiltelefon használat 2010/3. negyedév (2010. november 03.)

Mobiltelefon használat 2010/2. negyedév (2010. augusztus 11.)

Mobiltelefon használat 2010/1. negyedév (2010. április 21.)

2009. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2009/4. negyedév (2010. február 03.)

Mobiltelefon használat 2009/3. negyedév (2009. november 09.)

Mobiltelefon használat 2009/2. negyedév (2009. szeptember 03.)

Mobiltelefon használat 2009/2. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2009/1. negyedév (2009. április 28.)

2008. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2008/4. negyedév (2009. február 06.)

Mobiltelefon használat 2008/3. negyedév (2008. október 20.)

Mobiltelefon használat 2008/3. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2008/2. negyedév (2008. július 24.)

Mobiltelefon használat 2008/2. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2008/1. negyedév

Mobiltelefon használat 2008/1. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

2007. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2007/4. negyedév 

Mobiltelefon használat 2007/4. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/3. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/3. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/2. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/2. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/1. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/1. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Kategória: Bicske
Bővebben...

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.