Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

OIF Sajtó

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati ügyintéző - Zalaegerszeg (10.17.)

A Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Főigazgatója pályázatot hirdet

rendészeti igazgatási alkalmazott felvételére a következők szerint:

Pályázati azonosító

90/158/2019

Szervezeti egység megnevezése

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Engedélyügyi Osztály

Munkakör megnevezése

ügyfélszolgálati ügyintéző

Foglalkoztatás jellege

határozatlan idejű rendészeti igazgatási alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Ellátandó feladatok

 

-          ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a megjelenő ügyfelek tájékoztatása

-          az ügyfelektől kérelmek és okiratok átvétele

-          tartózkodásra jogosító okmányok átadása az ügyfelek részére

-          adatbázisok kezelése

-          kapcsolattartás más szervezeti egységekkel és más hatóságokkal

 

Pályázati feltételek

-        magyar állampolgárság

-        büntetlen előélet

-        legalább középfokú végzettség,

A munkakör betöltésének feltételei

-          foglalkozás-egészségügyi orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

-          jó szóbeli kommunikációs készség magyar és angol nyelven

-          önálló munkavégzés

-          rugalmasság

-          terhelhetőség

-          tolerancia

-          gépjárművezetői engedély („B” kategória) és biztonságos gépkocsi használat

Előnyt jelent:

-    aktív tárgyalóképes orosz nyelvismeret

-          ügyfélszolgálati munkakörben szerzett tapasztalat

-          rendészeti felsőfokú végzettség

A pályázathoz benyújtandó okiratok

-          részletes szakmai önéletrajz

-          iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

-          nyilatkozat a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A pályázat benyújtására vonatkozó előírások

-   a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat158 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell eljuttatni

-          az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók

-          a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A pályázat benyújtásának határideje

2019. október 17.

Bérezés, egyéb juttatások

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje

2019.  október  25.

A munkakör betöltésének időpontja

A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat eredményétől és az erkölcsi bizonyítvány bemutatásától függően, várhatóan 2019. november 4.

A pályázati kiírás „Közigállás”- rendszerben történő közzétételének időpontja:

2019.október 6.

Visa Information System

Vízuminformációs rendszer

EU koordinációs ügyintéző - Budafoki út (10.15.)

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Nemzetközi Együttműködési Főosztálya pályázatot hirdet

EU KOORDINÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

Pályázati azonosító

90/151/2019.

Szervezeti egység megnevezése

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Nemzetközi Együttműködési Főosztály

Dublini Koordinációs Osztály

Munkakör megnevezése

EU koordinációs ügyintéző

Foglalkoztatás jellege

Határozatlan idejű (2019.11.04-től) rendészeti igazgatási jogviszony (az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szerinti sikeres alkalmassági vizsgálatokat követően hivatásos szolgálati jogviszony)

Munkavégzés helye

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Ellátandó feladatok

-          kapcsolattartás hazai és uniós rendészeti, igazgatási és menekültügyi szervekkel (megkeresések, illetve válasziratok előkészítése);

-          végzéstervezetek készítése;

-          védiratok előkészítése közigazgatási peres eljárásban;

-          az ún. Dublini Rendeletek hatálya alá tartozó személyek átadás-átvételével összefüggő tevékenységek koordinálása;

-          a dublini eljárást érintő jogszabály- és szerződéstervezetek véleményezése.

Pályázati feltételek

-        magyar állampolgárság

-        büntetlen előélet

-        felsőfokú végzettség

A munkakör betöltésének feltételei

-          középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből;

-          főiskolai vagy egyetemi végzettség (nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, igazgatásszervező, jogász szakon, egyéb kapcsolódó tanulmányok);

-          hozzájárulás a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez;

-          felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint);

-          terhelhetőség, rugalmasság, önállóság, teljesítményorientált munkavégzés.

Előnyt jelent:

-          rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség

-          további nyelvismeret (elsősorban francia és/vagy német);

-          közigazgatási szervnél szerzett releváns munkatapasztalat.

A pályázathoz benyújtandó okiratok

-          részletes szakmai önéletrajz;

-          motivációs levél;

-          iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkakör betöltésének időpontjáig kell becsatolni);

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megvizsgálásához;

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez.

A pályázat benyújtására vonatkozó előírások

-          a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell eljuttatni

-          az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók

-          a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A pályázat benyújtásának határideje

2019. október 15.

Bérezés, egyéb juttatások

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint 

A pályázat elbírálásának határideje

2019. október 25.

A munkakör betöltésének időpontja

Legkorábban 2019. november 1.

A pályázati kiírás „Közigállás”- rendszerben történő közzétételének időpontja:

2019. október 1.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.